Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 22, wszystkich 2831487, online 1

Strona załadowała się
w 0.00782704 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Pedagog szkolny.

Jeśli zauważysz, że w twojej klasie jest problem, z którym sami nie możecie sobie dać rady lub jeśli jedna osoba nie może pokonać swoich trudności - to zgłoszenie tej sprawy do pedagoga lub wychowawcy klasy nie jest donosicielstwem, ale dobrowolną pomocą z twojej strony !

Godziny pracy pedagogów

  mgr Bożena Molenda mgr Katarzyna Korpowska
poniedziałek 800 - 1200 900 - 1400
wtorek 800 - 1330 1000 - 1600
środa 800 - 1315 930 - 1400
czwartek 1000 - 1600 800 - 1300
piątek 1000 - 1430 800 - 1300

Jeśli masz wątpliwości - prosimy o kontakt bezpośredni z pedagogiem lub poprzez e-mail: pedagog@zsel.edu.pl

Program wychowawczy Zespołu Szkół Elektrycznych (.pdf)

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (.pdf)

Stypendia

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać.

stypendium socjalne

Uczniowie zamieszkali na terenie gminy/miasto Włocławek i dochodzie miesięcznym netto nie przekraczającym 351 zł na osobę - wnioski należy składać do 15 września do pedagoga szkolnego (pokój 27). Pozostali uczniowie mogą ubiegać się o stypendium socjalne we własnych gminach (każda gmina ma własny regulamin przyznawania stypendium).

W związku z planowaną zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Włocławek, Wydział Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Włocławek informuje, że prawdopodobne jest wprowadzenie w roku szkolnym 2011/2012 wypłat stypendiów w formie refundacji poniesionych przez rodziców kosztów na cele edukacyjne.
Dlatego prosimy zainteresowanych o gromadzenie dowodów zakupów dokonanych na cele edukacyjne (faktury i rachunki wydawane na nazwisko wnioskodawcy lub ucznia).

Program Stypendiów Pomostowych

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BRE Banku, Fundacją BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Akademią Szkoleń i Kompetencji, Fundacją Wspomagania Wsi przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych, oraz koalicją lokalnych organizacji pozarządowych ogłasza

X EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2009/2010 uzyskali średnią ocen minimum 4,5 lub mają inne szczególne (udokumentowane) osiągnięcia. Osoby te powinny wykazać m.in dochód brutto rodziny z ostatnich 3 miesięcy.

Zdolni na Start

W dniach 16 sierpnia - 23 września 2011 r. odbędzie się nabór wniosków stypendialnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu "Zdolni na start - III edycja".

Projekt stypendialny "Zdolni na start - III edycja" realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 "Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz Budżetu Województwa. Projekt realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej informacji na stronie projektu Zdolni na start.

stypendia EFS

stypendia EFS od roku szkolnego 2009/2010 zostały wstrzymane.

Szczegółowe informacje na temat w/w stypendiów u pedagoga szkolnego w pokoju 27.

Ważne !!!

Jeśli masz wątpliwości - prosimy o kontakt bezpośredni z pedagogiem.

Ważne telefony

  • Sekretariat Zespołu Szkół Elektrycznych: 54 236-22-25
  • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna: 54 232-59-18
  • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży: 54 231-46-71
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: 54 411-63-11
  • Mobilne Centrum Informacji Zawodowej: 54 236-11-41
  • Młodzieżowy telefon zaufania: 9288
  • Niebieska Linia (dla osób dotkniętych przemocą): 801-120-002
  • Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego: 54 413-50-95 lub 54 413-50-96.

e-mail: pedagog@zsel.edu.pl


do góry

 

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2021

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3