Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 22, wszystkich 2828064, online 6

Strona załadowała się
w 0.01050901 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Monitoring wizyjny.

Istniejąca potrzeba poprawy bezpieczeństwa młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych, a także wzmocnienie działań profilaktycznych realizowanych w społeczności szkolnej wymagają działań szczególnych.
Zadanie zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki spoczywające na organach prowadzących szkoły i placówki zaowocowało (mimo, że Zespół Szkół Elektrycznych uważany jest za szkołę bezpieczną i przyjazną) wdrożeniem programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach".
Doświadczenia innych krajów wskazują, że jest to najprostszy i skuteczny sposób podniesienia bezpieczeństwa uczniów.

Celem programu jest:

  • poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły oraz na terenie do niej przyległym,
  • ograniczenie liczby czynów karalnych w szkole i w jej otoczeniu,
  • ograniczenie dostępu do szkoły osób nieuprawnionych,
  • rozwijanie świadomości społecznej i umiejętności podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
  • aktywizacja i wspieranie organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach.

Efektem podjętych działań jest zamontowany i uruchomiony system monitoringu wizyjnego zawierający zestaw kamer, monitorów kontrolnych oraz rejestratora utrwalającego obraz w systemie 24-godzinnym wraz z informacją o dacie i godzinie zdarzenia. System ten pozwala nadzorować w sposób ciągły teren wewnątrz budynku szkolnego jak i obszar wokół niego.


do góry

 

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2021

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3