Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 22, wszystkich 2828147, online 6

Strona załadowała się
w 0.00784612 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Misja i wizja szkoły.

 

Misja szkoły

Zgodnie z wieloletnią tradycją w mojej szkole głownymi celami są i będą:

 • kształcenie i wychowywanie młodych ludzi,
 • Przystosowywanie szkoły do pracy w warunkach, jakie stworzyła i tworzyć będzie dalsza reforma edukacji szkolnictwa zawodowego,
 • przygotowywanie młodzieży do egzaminów zewnętrznych, studiów oraz pracy zawodowej, głównie o zasoby szkoły,
 • kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz wszechstronny rozwój uczniów i słuchaczy,
 • przygotowywanie młodzieży do życia społecznego,
 • czynny udział szkoły w życiu i rozwoju środowiska lokalnego,
 • praca w zespole służącym uczniom, rodzicom i nauczycielom,
 • budowanie prestiżu szkoły zarówno w środowisku lokalnym jak i globalnym w zjednoczonej Europie.

 

Wizja Szkoły.

Nasza szkoła kształci przyszłych ludzi sukcesu:

 • odpowiedzialnych, przedsiębiorczych, aktywnych, twórczych,
 • samodzielnych, ale i umiejących współpracować z grupą,
 • mających poczucie własnej wartości, nie naruszających poczucia godności ani wolności innych,
 • świadomie zdobywających wiedzę i umiejętnosci,
 • grzecznych, o wysokiej kulturze osobistej i kulturze słowa,
 • znających i szanujących tradycję narodu i regionu,
 • czujących się obywatelami Europy.

 

Nasza szkoła jest otwarta i demokratyczna. Panuje w niej partnerstwo i życzliwość. Nauczyciel pracuje w komfortowych warunkach wspomagany przez dyrekcję, władze oświatowe i samorządowe. Rodzice pełnią funkcję wspierającą i współtworzącą w działaniach dydaktyczno-wychowawczych.Jest to wzorzec, który chcemy realizować.


do góry

 

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2021

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3