Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 22, wszystkich 2828120, online 8

Strona załadowała się
w 0.00763798 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Materiały dydaktyczne.

 

 1. Kurs tworzenia PCB w CadSoft EAGLE - opracował: Bajerowski Bartłomiej pod kierunkiem p. A. Aftańskiego.
 2. Zestaw ćwiczeń z baz danych w języku SQl - opracował W. Syska.
 3. Materiały dodatkowe z zakresu nauczania elektroniki i elektrotechniki - opracował P. Wiśniewski.
 4. Menedżerb zadań w systemie Windows 7 (.pdf) - opracowała K. Augustyniak.
 5. Midnight Commander - instalacja i obsługa (.pdf) - opracowała K. Augustyniak.
 6. Materiały do prowadzenia zajęć z języka angielskiego z wykorzystaniem tablicy interaktywnej (.doc) - opracowała O. Olejniczak
 7. Materiały dodatkowe - język angielski zawodowy - zawierające przykładowe zadania i testy, a także prezentacje multimedialne uczniów wykorzystywane w trakcie zajęć z języka angielskiego zawodowego w klasie technik informatyk i technik teleinformatyk - opracowała O. Olejniczak.
 8. Pracownia elektryczna - szereg informacji dotyczących zagadnień związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych na przedmiotach: pracownia elektryczna i elektroniczna, specjalizacja oraz pomiary elektryczne - opracował P. Misiak.
 9. Materiały dodatkowe z zakresu fizyki i astronomii - opracował D. Kostrzewski.
 10. Obsługa programu Live Movie Maker w wersji 2012 (.pdf) - opracowała K. Augustyniak.
 11. Grafika komputerowa - Podstawowe informacje z zakresu grafiki rastrowej, ćwiczenie z retuszu fotografii oraz podstawowe informacje n.t. programu CorelPHOTO-PAINT 12 PL - opracował J. Nadolski.
 12. MegaCAD 4.5 PL - podstawowe informacje z zakresu rysunku technicznego, systemu CAD oraz zasad projektowania z wykorzystaniem programu MegaCAD 4.5 PL - opracował J. Nadolski.
 13. Algorytmy - Materiały pomocnicze z zakresu algorytmiki (schematy blokowe, rodzaje i przykłady algorytmów, programy) - opracował K. Nejman.
 14. Obsługa programu ElectroSYM (.ppt) - opracował D. Stryjek.
 15. Deutsch für abi - informacje na temat struktury egzaminu maturalnego z języka niemieckiego - opracowała I. Wojtasik.
 16. Dodawanie przystawek w konsoli mmc (.pdf) - opracowała K. Augustyniak.
 17. Program rozruchowy sustemu Windows (.pdf) - opracowała K. Augustyniak.
 18. Komendy systemowe pola URUCHOM w systemie Windows 10 (.pdf) - opracowała K. Augustyniak.
 19. Wprowadzenie do cyfrowej obróbki dźwięku - opracował J. Nadolski
 20. Schemat analizy obrazu - materiały dla ucznia z przedmiotu wiedza o kulturze(.pps) - opracowała B. Cieślak.
 21. Pamięci półprzewodnikowe - opracowanie n.t. pamięci półprzewodnikowych o dostępie swobodnym, stałych, kart graficznych i innych na podstawie prac dyplomowych - opracował A. Krieger.
 22. Programowanie i systemy operacyjne - pojęcie systemu operacyjnego i komputerowego, usługi systemu operacyjnego, części systemu operacyjnego, podstawy systemu linux, podstawy języka C/C++ - opracował S. Grzegorzewski.
 23. Wykorzystanie programów CAD w elektronice i energoelektronice - opracował A. Aftański.
 24. Symbole oznaczeń praw własności intelektualnej (.pdf) - opracowała K. Augustyniak.
 25. Materiały pomocnicze do egzaminu zawodowego - opracował: M. Rakowski
 26. Ochrona przeciwporażeniowa - opracował: J. Białobrzeski, J. Nadolski
 27. Zestaw ćwiczeń do elektrotechniki i elektroniki (.zip) - opracował A. Krieger.
 28. Ćwiczenia j.angielski - opracowała M. Wudarczyk
 29. Uprawnienia do katalogów i plików w systemie plików NTFS (.pdf) - opracowała K. Augustyniak.
 30. Podłączanie Pulpitu zdalnego w systemie Windows 7 (.pdf) - opracowała K. Augustyniak.
 31. Materiały pomocnicze z matematyki - opracował K. Marszałkowski
 32. Prostowniki (.pps) - opracował A. Krieger

do góry

 

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2021

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3