Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 22, wszystkich 2828146, online 7

Strona załadowała się
w 0.01053405 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Kółko geograficzne "TERRA".

Kółko geograficzne to czas poświęcony geografii. Prowadząca zajęcia i opiekun pani Aneta Jakubowska zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie w każdą środę o godzinie 15:00 do sali nr 107.

Główne cele pracy kółka geograficznego:

 • Rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania zagadnieniami geograficznymi, społeczno-ekonomicznymi Polski i świata.
 • Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach geograficznych.
 • Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z geografii.
 • Konsultacje przedmiotowe.
 • Doskonalenie znajomości mapy.
 • Wykształcenie więzi ze swoim miastem i regionem.
 • Rozszerzenie wiadomości uczniów o geografii i kulturze krajów Unii Europejskiej.
 • Doskonalenie umiejętności geograficznych uczniów.
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych opracowań kartograficznych, statystycznych, literatury naukowej i popularnonaukowej.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia (wypoczynek czynny).

W ramach kółka geograficznego przewidziane są:

 • zajęcia prowadzone w sali lekcyjnej mające na celu przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego,
 • przygotowanie i udział w konkursach organizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej,
 • zwiedzanie wystaw poświęconych zagadnieniom związanym z przyrodą i środowiskiem geograficznym,
 • wykorzystanie różnych narzędzi multimedialnych w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy geograficznej,
 • konsultacje przedmiotowe.

 • do góry

   

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2021

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3