Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 22, wszystkich 2828112, online 6

Strona załadowała się
w 0.00761509 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Gimnazjalisto, rodzicu - kto pyta ten nie błądzi !!!

Kilkanaście ważnych pytań i odpowiedzi, które zadają nam przyszli uczniowie i ich rodzice.

Czy łatwo się dostać do Elektryka?
Mimo, że tak jak wszędzie, kształcąca się u nas młodzież wykazuje pewne zróżnicowanie pod względem zdolności i chęci do nauki, to bardzo dobrze zdaje egzaminy maturalne i dobrze egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Czy wyniki w nauce jakie uzyskuje Wasza młodzież, pozwalają sądzić, że szkoła jest dobrą szkołą?
W ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzonym w 2017 roku przez miesięcznik Perspektywy uzyskaliśmy w kategorii technikum 1 miejsce we Włocławku oraz 47 w kraju. Zdawalność matury w ostatnich latach jest bliska 100%.
Mówią, że w Elektryku nie dam sobie rady, czy to prawda?
Przyjmujemy każdego kto ma chęć uczyć się. To tylko od uczniów zależy jakie będą osiągać sukcesy. Wyniki egzaminów maturalnych pokazują, że nawet uczniowie, którzy po gimnazjum mieli małą ilość punktów często zdają ten egzamin bez problemu.
Jak z egzaminem maturalnym z matematyki?
Od dawna uczniowie wybierają matematykę na egzaminie maturalnym, więc obowiązkowy egzamin z matematyki nie większych problemów. Z przekonaniem możemy stwierdzić, że egzamin ten zdawany jest na wysokim poziomie krajowym.
Jak zapatrujecie się na szkoły mundurowe?
Przyszła teraz moda na szkoły mundurowe, ale rodzic i jego dziecko muszą sobie odpowiedzieć: co chce osiągnąć? Jeśli dalsza przyszłość związana ma być z mundurem, to należy stwierdzić, że w Zespole Szkół Elektrycznych zawsze była i jest zdyscyplinowana młodzież. Nasi absolwenci zdają bardzo dobrze maturę, co umożliwia dostanie się również do szkoły zarówno policyjnej, jak i wojskowej. Jeśli chodzi o uprawianie sportu to mamy jedną z najlepszych baz sportowych w Polsce. Chętni mogą uprawiać różne dyscypliny sportowe na zajęciach z wychowania fizycznego oraz popołudniami. Dodatkowo na zajęciach z wychowania fizycznego uczniowie ćwiczą na tzw. stacjach, które później występują na egzaminie do służb mundurowych. Na żadne zajęcia sportowe uczniowie nie muszą się przemieszczać po Włocławku, bo całą bazę mamy na miejscu.
Na co kładziecie szczególny nacisk w sferze dydaktyczno-wychowawczej?
Główny nacisk kładziemy na wysoką frekwencję uczniów na zajęciach oraz wysoką kulturę osobistą uczniów. Poprzez różnoraką aktywność oraz działalność w Samorządzie Uczniowskim i pracę w klubie europejskim "Eurotron" nasza młodzież ma możliwość uczenia się samorządności, brania udziału w międzynarodowej wymianie uczniów. Od nowego roku ruszają nowe projekty.
Czy jest możliwość kończąc naukę w ELEKTRYKU mieć drugi zawód?
Kończąc naukę w Zespole Szkół Elektrycznych uczeń może uzyskać wyuczony zawód, a ponadto chętni mogą także uzyskać uprawnienia ratownika WOPR, uprawnienia energetyczne SEP do 1 kV lub posiąść umiejętność montowania i programowania central alarmowych, znać podstawowe elementy z zakresu automatyki przemysłowej, a także posiadać umiejętności lutowania precyzyjnego. Wszystko to dokonuje się w oparciu o własną bazę dydaktyczną oraz potencjał nauczycieli i instruktorów oraz współpracę z różnymi firmami np. Satel, ORLEN Serwis.
Jak rozpoznać, że szkoła dobrze przygotuje dziecko do matury i innych egzaminów?
Szkoły często publikują swoje wyniki, ale najbardziej obiektywną informacją SA wskaźniki EWD, które można znaleźć pod adresem www.ewd.edu.pl. Jest tam wyszukiwarka wszystkich typów szkół w całej Polsce. Jeśli wynik szkoły znajduje się w pierwszej ćwiartce wykresu oznacza, że ta szkoła jest szkołą sukcesu. Wyniki te przygotowywane są przez niezależnych ekspertów w oparciu o dane przekazane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Technikum - Toruńska 77/83, 87-800 Włocławek to adres Elektryka. Nasza szkoła w kategorii technikum jako jedyna we Włocławku, została zaliczona do kategorii szkół sukcesu.
Czy często zmieniacie ofertę kształcenia?
Od początku funkcjonowania charakteryzujemy się stałą ofertą kształcenia w zawodach: elektrycznych, elektronicznych i informatycznych, teleinformatycznych.
Co się dzieje z uczniami, którzy kończą Waszą szkołę?
Zawody, w których kształcimy poszukiwane są zarówno na rynku pracy jak i dają możliwość dalszego kształcenia głównie politechnicznego.
Jaką posiadacie kadrę pedagogiczną?
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, w ostatnich latach do naszego grona dołączyło wielu młodych, pełnych pomysłów nauczycieli. Wspólnie z doświadczonymi pedagogami tworzą zespół gwarantujący sukces naszym uczniom. Większość naszych nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów w swojej specjalności.
Jaką dysponujecie bazą dydaktyczną?
Posiadamy nowoczesne pracownie specjalistyczne oraz sale multimedialne do prowadzenia zajęć przedmiotów ogólnokształcących, każdy nauczyciel biegle obsługuje i wykorzystuje sprzęt multimedialny. Od 2012 roku w szkole powstają pracownie patronackie. Pracownia Satel, TME, Renex itp.
Słyszałem, że komputery w pracowniach w waszej szkole ustępują parametrami komputerom w innych szkołach?
Podstawa programowa określa parametry sprzętu komputerowego i oprogramowanie. Sprzęt komputerowy, którym dysponujemy jest stale unowocześniany i w zupełności wystarcza do nauczania przedmiotów informatycznych. Świadczą o tym wyniki egzaminu z przygotowania zawodowego, które są na bardzo wysokim poziomie. Egzaminy zdaje uczeń a nie komputer. Jako jedni z niewielu szkół podjęliśmy się nowej formuły egzaminu zawodowego na etapie teoretycznym, który zdawany będzie w naszej przy komputerze.
Elektronika czy teleinformatyka to dziedziny, w których postęp następuje bardzo szybko?
Staramy się za tym postępem nadążać. Zespół Szkół Elektrycznych bierze udzie w licznych projektach, w tym projektach unijnych oraz współpracuje z firmami specjalistycznymi z całego kraju. W wyniku tych działań pozyskano w szkole dużą ilość nowoczesnego sprzętu. W szkole funkcjonują: tablice interaktywne, nowoczesna serwerownia wraz klimatyzacją, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz sprzęt do wykonywania ćwiczeń z elektroniki precyzyjnej w tym stanowiska do naprawy laptopów i aparatów komórkowych. Pozyskano również sprzęt lutowniczy i rozlutowniczy, minielektrownię wiatrową i panele słoneczne, nowoczesne centrale telefoniczne oraz telefony najnowszej generacji.
Jaką posiadacie bazę sportową?
Posiadamy nowoczesną bazę sportową, w szkole funkcjonuje: pływalnia szkolna, nowoczesny kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią oraz kompleks boisk stworzonych w ramach projektu Orlik 2012". W roku 2011 wybudowana została nowoczesna hala sportowa wraz z siłownią, które cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów. Nowością jest sala ćwiczeń do CrossFitu.
Czy młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych?
Młodzież ma możliwość uczestniczenia w wielu kołach zainteresowań zarówno naukowych jak i sportowych. Uczniowie mają możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień: energetycznych - SEP, ratownika WOPR, certyfikatu komputerowego ECDL. W szkole realizowane są projekty z Europejskiego Funduszu Strukturalnego (EFS). W szkole zawiązały się także zespoły muzyczne.
Czy młodzież ma stworzone możliwości dla indywidualnego rozwoju?
Młodzież pod nadzorem nauczycieli może rozwijać się aktywnie i twórczo. Przykładami tego są: stworzona przez uczniów szkolna stacja meteorologiczna, komputer chłodzony olejem, uczniowskie strony internetowe, serwer zarządzany przez uczniów, uczniowie składają i programują roboty.
Czy poza zajęciami młodzież ma możliwość korzystania z bazy szkolnej w szczególności sprzętu informatycznego?
Zarówno przed zajęciami jak i po zajęciach nasza młodzież ma możliwość korzystania z zasobów biblioteki szkolnej, w której znajdują się komputery. Do dyspozycji uczniów jest oddany sprzęt szkolnej kawiarenki internetowej oraz komputery w czytelni czasopism. W szkole jest ponad 200 komputerów, które służą uczniom.
Czy istnieje możliwość indywidualnego zwiedzenia szkoły, zapoznania się ofertą edukacyjną szkoły oraz doradztwem w temacie przyszłego wyboru zawodu?
Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie w szkole. Każdy zainteresowany indywidualnie będzie mógł zadawać pytania i uzyskać na nie odpowiedzi. Wystarczy tylko wybrać nr telefonu i zgłosić chęć odwiedzenia szkoły. Nr telefonu 54 236 22 25.

Więcej informacji można odszukać na naszej szkolnej stronie internetowej.

Być może powyższe pytania i odpowiedzi pomogą Wam w podjęciu ważnych decyzji o wyborze przyszłej szkoły.

Zapraszamy do Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku!


do góry

 

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2021

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3