Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 22, wszystkich 2828077, online 8

Strona załadowała się
w 0.00794506 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Dobre praktyki w ELEKTRYKU.
22. 03. 2017

 

Na platformie Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty opublikowane zostały dobre praktyki realizowane w Zespole Szkół Elektrycznych. Praktyki wplatają się w misję szkoły tzn. rozbudzanie i kształtowanie u uczniów umiejętności zawodowych oraz doskonalenie umiejętności matematycznych.

Wśród dobrych praktyk są m.in.:

 1. Realizacja w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku projektu grantowego z Fundacją Anwil dla Włocławka.
 2. Patronacka pracownia automatyki ORLEN Serwis w Zespole Szkół Elektrycznych we Włoclawku.
 3. Realizacja projektu "Alternative energy - present and future energetics" w Zespołe Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 4. Realizacja projektu EDUSIENCE w Zespołe Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 5. Technologie światłowodowe w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 6. Wykrywanie wyładowań atmosferycznych w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 7. Koło Wiedzy Historyczno-Społecznej w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 8. Szkolny Klub Europejski "EUROTRON" w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 9. Pogotowie telewizji cyfrowej w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 10. Radiowe wykrywanie meteorów w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 11. Projekt "MŁODY OBYWATEL" realizowany w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 12. "KATYŃ - OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA" - projekt realizowany w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 13. Stworzenie pracowni elektronicznych systemów alarmowych - SATEL w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 14. Udział uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku w olimpiadach i konkursach zawodowych.
 15. Konkurs techniczny "Turniej Młodych Mistrzów Elektroniki".
 16. Realizacja projektu "Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do lokalnego rynku pracy".
 17. Szkolna liga zadaniowa.
 18. Koło naukowe Mechatroniki i Robotyki.
 19. Energia odnawialna.
 20. Konkurs informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych.

W najbliższym czasie opublikowane zostaną kolejne przykłady.


Do góry  | Powrót do aktualności  | Przykłady dobrych praktyk - Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2021

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3