Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 22, wszystkich 2828166, online 5

Strona załadowała się
w 0.01030207 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Co nowego w Elektryku w 2018 roku?

Rok 2018 dla Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku rozpoczął się wielkim sukcesem. W ogólnopolskim rankingu miesięcznika edukacyjnego Perspektywy w kategorii technikum uzyskaliśmy tytuł "Złotej Szkoły", zajmując po raz kolejny 1 miejsce we Włocławku oraz 18 miejsce w Polsce. Takiego sukcesu nie uzyskała żadna szkoła w naszym regionie. W ubiegłym roku ośmioro naszych uczniów zostało finalistami ogólnopolskich olimpiad, co w technikach województwa kujawsko-pomorskiego dało 2 lokatę.

W ostatnich latach nastąpił wielki technologiczny rozwój szkoły, pojawił się nowoczesny sprzęt, cały czas unowocześniane są pracownie. W ramach umowy z Dreamspark nasi uczniowie korzystają z darmowych licencji większości oprogramowania Microsoft.

Rok szkolny 2018/2019 stwarza po raz drugi możliwość kształcenia się młodzieży w Szkole Branżowej w zawodach elektrycznych i elektronicznych. W Technikum nr 4 planujemy rozpoczęcie kształcenia w zawodzie technika szerokopasmowej komunikacji elektronicznej. Zawód ten jest rozwinięciem dotychczasowych specjalizacji. Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku od zawsze stawia na jakość.

Dlatego też nieustannie unowocześniamy bazę dydaktyczną. W ostatnim czasie powstały w szkole dwie nowe pracownie informatyczne, doposażona została pracownia teleinformatyki oraz powstaje pracownia do nauki języka angielskiego zawodowego, w której każdy uczeń będzie miał możliwość korzystania w czasie lekcji z komputera. Jedna z pracowni komputerowych została wsparta urządzeniami do grafiki komputowej, otrzymanymi od firmy RPC Spuerfos.

Nieustanie wspomagają nas takie firmy jak: Renex, ORLEN Serwis, Cheko, Opakofarb, Detal-Met Emehurt – grupa zakupowa KWANT, EndCorr z Włocławka, TME (Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o) z Łodzi, Jabil z Kwidzynia oraz stowarzyszenia: Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego z oddziałami we Włocławku.

Dzięki współpracy ze spółką ORLEN Serwis w 2016 roku w szkole powstała i ciągle jest udoskonalana patronacka pracownia automatyki, gdzie nasi uczniowie pozyskują wiedzę i umiejętności pożądane od techników przez współczesny rynek pracy na całym świecie.

Mamy świeżo podpisaną umowę patronacką ze spółką ENEGA SA., w ramach której będą doposażone i unowocześniane pracownie elektryczne.

Dla najlepszych uczniów „Elektryka” lokalne firmy fundują stypendia i nagrody. Obecnie w szkole funkcjonują trzy oddziały klas patronackich. Ogółem w tym roku funkcjonuje ponad czterdzieści (43) stypendiów naukowych. Oczekujemy na kolejne 10.

We współpracy z Fundacją ANWIL dla Włocławka wdrażana jest w dla uczniów II edycja konkursu grantowy "Uczę się z ANWIL" dzięki, któremu szkoła realizuje projekt pn. Programowanie i montaż systemów inteligentnych budynków - jakie to proste!.

Urządzenia z I edycji konkursu dotyczące odnawialnych źródeł energii służą szkole, a skonstruowanego tych zajęciach robota w postaci łazika marsjańskiego zazdrosną nam uczelnie wyższe.

Postęp technologiczny zmusza nas do ciągłego rozwoju oraz modernizowania pracowni zawodowych.

W ramach projektu EDUSatel nieustannie unowocześniana jest pracownia elektronicznych systemów zabezpieczeń Satel. Na potrzeby kształcenia zawodowego posiadamy w szkole 10 pracowni komputowych, 3 pracownie elektryczne, 3 pracownie elektroniczne, pracownie teleinformatyki, automatyki, pracownie językowe, 6 klaso-pracowni. Jako jedyni w regonie możemy pochwalić pracownią wysokich napięć, która od roku 2018 funkcjonuje w nowym miejscu.

Od długiego czasu korzystamy 3 rodzajów sieci: bezprzewodowej (WiFi), przewodowej (UTP) i światłowodowej. Szczególnie cieszy powstanie sieci światłowodowej, która gwarantuje szybkość, płynność i niezawodność. Przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy z firmą Molex i Aski oraz Satfilm.

W 2018 roku po raz trzeci nasi uczniowie wzięli udział w „Mistrzostwach Polski w Lutowaniu”, zorganizowanych w Włocławku w ramach RENEX S OLDERING CHAMPIONSHIP POLAND 2018.

Z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa doposażona zostaje biblioteka szkolna na kwotę 15 tys. zł.

Dodatkowo dokształcamy kolejną grupę uczniów na kursie DSD-pro (Deutsches Sprachdiplom). Szkolenia dla uczniów technikum rozpoczęliśmy jako pierwsi na świecie!. Certyfikaty DSD-pro dają przepustkę do dalszego kształcenia na uczelniach całego świata. W tym zakresie wspomaga na WIKA Polska.

Mówi się, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Nasi uczniowie mają do dyspozycji nowoczesną bazę sportową w postaci nowej pełnowymiarowej sali, nowoczesnej siłowni, pływalni oraz kompleksu boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią w tym boiska tzw. "Orlika". W ramach budżetu obywatelskiego w roku 2017 powstał kolejny kompleks sportowy w postaci kortu tenisowego, boiska do piłki plażowej, skoczni w dal, rzutni do pchnięcia kulą oraz 100 m nowoczesnej bieżni lekkoatletycznej. Nasi uczniowie są mistrzami Włocławka w takich dyscyplinach jak: piłka ręczna, piłka siatkowa, tenis stołowy i szachy, a w pozostałych dyscyplinach rozgrywki trwają.

Dzięki aktywności UKS „Elektryk” oraz wparciu fundacji Anwil dla Włocławka w szkole powstała sala do Crossfitu. Na tej sali odbywają się różne nowoczesne formy ćwiczeń zwane Cross-ternigiem. Dla lepszego komfortu pracy i nauki w otoczeniu szkoły jest dużo zielni, w czym wspomaga szkołę Nadleśnictwo Włocławek.

Obecnie realizujemy dwa projekty unijne pn. Szkoła Zawodowców oraz Włocławek Zawodowo.

Pracujemy nad kolejnymi projektami unijnymi, które wspomagać będą głownie proces kształcenia zajęć matematyczno-przyrodniczych, zawodowych, języka obcego zawodowego, doradztwa zawodowego oraz poznawania nowoczesnych technologii. Realizacja tych projektów to dla naszych uczniów możliwość dodatkowych staży, praktyk, wyjazdów studyjnych oraz zajęć na wyższych uczelniach.

Planujemy także wdrażać kolejne projekty międzynarodowej wymiany uczniów i studentów z programu Erasmus+ i World Talks. Wynikiem realizacji tych projektów będą także kolejne nowe pracownie zawodowe.

"Twórcza szkoła to taka szkoła, w której w sposób celowy i systemowy (nie od święta i nie raz do roku) budzi się, wspiera i rozwija zdolności myślenia i działania twórczego. To taka szkoła, w której twórczy nauczyciele nauczają w twórczy sposób."

K.J. Szmit

My nie boimy się kolejnych wyzwań a Ty?


do góry

 

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2021

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3