Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 22, wszystkich 2828191, online 5

Strona załadowała się
w 0.00778413 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Odcienie i odmiany patriotyzmu Polaków.

 

 1. Osoby realizujące projekt: Agnieszka Chmielewska, Dorota Majchrowicz oraz zainteresowani nauczyciele ZSEl.
 2. Proponowany czas realizacji projektu: rok szkolny 2010/2011.
 3. Cele projektu:
  • kształtowanie w sposób nowoczesny postaw patriotycznych i obywatelskich młodego pokolenia,
  • popularyzacja wiedzy o własnym regionie i jego społeczeństwie, kulturze, dziedzictwie kulturowym oraz wspólnocie kulturowej w powiązaniu z szerszą rzeczywistością narodową,
  • promowanie przedsięwzięć związanych z utrwalaniem pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski,
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, wzmacnianie więzi lokalnych i identyfikację z miejscem pochodzenia.
 4. Przedsięwzięcia proponowane w ramach realizacji projektu:
Proponowany termin realizacji: Rodzaj działania: Osoby realizujące:
wrzesień / październik 2010r. lekcje muzealne (tematyka: Wojna polsko-bolszewicka na Kujawach i we Włocławku, Włocławek w okresie odzyskania przez Polskę niepodległości.) twórcy projektu oraz pracownicy Muzeum Ziemi Kujawskiej we Włocławku
konkurs dla młodzieży ZSEl. we Włocławku (Godło, hymn, flaga - historia polskich symboli patriotycznych - prezentacja multimedialna.) twórcy projektu oraz wychowawcy klas
konkurs plastyczny dla uczniów klas I, II (Współczesny patriotyzm - odwołując się do symboli, haseł i innych znaków, zaprezentuj współczesne postrzeganie patriotyzmu.) twórcy projektu oraz wychowawcy klas
wycieczka do Warszawy (zwiedzanie Muzeum Wojska Polskiego, wizyta w Sejmie i Senacie RP) twórcy projektu
listopad 2010r Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości: uroczyste ślubowanie klas I, uroczyste zaprzysiężenie szkolnej drużyny harcerskiej, uroczystość sadzenia dębu upamiętniającego poległych za ojczyznę, rozwiązanie konkursów dla uczniów szkoły, wręczenie nagród oraz prezentacja prac, wykłady zaproszonych gości (w tym wykład na temat Historii harcerstwa w Polsce), montaż słowno-muzyczny lub prezentacja multimedialna, twórcy projektu oraz zainteresowani nauczyciele i wychowawcy klas
styczeń 2011r. udział w obchodach odzyskania przez miasto niepodległości po II wojnie światowej (okolicznościowa wystawa, wydanie szkolnej gazetki tematycznej) twórcy projektu, opiekun szkolnego pocztu sztandarowego
ogłoszenie konkursu dla gimnazjalistów: Odcienie i odmiany patriotyzmu Polaków-prezentacja multimedialna. twórcy projektu
marzec / kwiecień 2011r. Przygotowanie do podsumowania programu podczas Drzwi Otwartych w ZSEl we Włocławku: posumowanie konkursu dla gimnazjalistów, prezentacja prac, szkolna gazetka tematyczna, wystawa podsumowująca projekt twórcy projektu oraz zainteresowani nauczyciele
maj 2011r. Odzyskanie przez Polskę niepodległości po II wojnie światowej - wystawa okolicznościowa twórcy projektu
czerwiec 2011r. Wycieczka patriotyczna twórcy projektu oraz uczniowie najbardziej zaangażowani w realizację projektu

 1. Osoby oraz instytucje wspierające realizację projektu:
  • Muzeum Ziemi Kujawskiej i dobrzyńskiej we Włocławku,
  • Włocławski Hufiec ZHP,
  • Rada Rodziców przy ZSEl we Włocławku.

do góry

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2021

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3