Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 22, wszystkich 2828185, online 6

Strona załadowała się
w 0.00773597 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Projekt Młody Obywatel.

 

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu dla szkół ponadgimnazjalnych Młody Obywatel, dzięki któremu uczniowie i będą mogli zbadać jak ludzie z ich miejscowości współpracują za sobą, jak bardzo sobie ufają, komunikują się i co jest ważne dla lokalnej tożsamości. Na podstawie wyników badań, uczniowie i uczennice będą zmieniać rzeczywistość wokół siebie!

Celem programu jest umożliwienie młodym ludziom prowadzenia działań służących wzrostowi zaufania, współpracy miedzy ludźmi, poczucia tożsamości lokalnej i lepszej komunikacji w miejscowości.

Działania uczniów będą podejmowane w ramach trzech ścieżek:

 • lokalne sieci informacji
 • tożsamość lokalna
 • wolontariat

Działania służące realizacji celów które uczniowie wraz z koordynatorem będą realizować:

 1. Kurs internetowy dla nauczycieli, opiekunów działań uczniowskich - nauczyciele bezpośrednio pracujący z uczniami w społecznościach lokalnych biorących udział w projekcie otrzymają wsparcie metodyczne w formie 8-miesięcznego kursu internetowego, który przyjmie formę indywidualnego coachingu (facilitated online learning), technologii szkolenia nauczy-cieli wypracowywanej przez CEO od roku 2003. Prowadzone będą na internetowej platformie stworzonej w ramach programu NAI (Nauczycielska Akademia Internetowa - część programu SUS). W czasie kursu zdobędą nową wiedzę na temat budowania lokalnego kapitału społecznego, metody projektu oraz umiejętności związane ze wspieraniem działań uczniowskich. Każdy nauczyciel będzie pracował z mentorem, który na bieżąco będzie wspierał i komentował postępy nauczyciela oraz będzie utrzymywał kontakt z innymi nauczycielami uczestnikami kursu.
 2. Warsztaty stacjonarne dla opiekunów i uczniów - warsztaty będą okazją do budowy umiejętności miękkich, takich jak udzielanie informacji zwrotnej, planowanie i prowadzenie działań lokalnych, metody wzajemnego wsparcia w grupie zadaniowej oraz budowanie lokalnej sieci współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami i uczniami z tych samych miejscowości i pomiędzy gminami/powiatami. Warsztaty wprowadzające do programu odbędą się w październiku i listopadzie 2011, zapraszamy na nie głównego nauczyciela/nauczycielkę realizujących projekt oraz dwójkę uczniów/uczennic, które będą realiozwać projekt w swojej miejscowości. Podczas tych warsztatów uczestnicy będą mieli szansę zapoznania sie z programem, harmonogramem działań oraz z 9 ściezkami tematycznymi w obrębie których będą realizować projekty.
 3. Lokalne badania kapitału społecznego - uczniowie biorący udział w projekcie będą badali lokalny kapitał społeczny. Wykorzystają do tego celu narzędzia stworzone przez ekspertów. Uczniowie pod opieką nauczycieli będą zbierali dane i opracowywali wyniki. Wnioski z lokalnych badań uczniowie samodzielnie przedstawią władzom lokalnym.
 4. Młodzieżowe działania lokalne - na podstawie wniosków wyciągniętych z badań młodzi ludzie zaangażują się w działania budujące lokalny kapitał społeczny w tych obszarach, w których jego stan jest najsłabszy. Projekty uczniowskie będą realizowane w społecznościach lokalnych przez jedną lub kilka szkół z tej samej miejscowości. Projekty uczniowskie realizowane będą przy wsparciu nauczycieli. Przykładowe projekty to: organizacja lokalnych debat dla mieszkańców, stworzenie szkolnego banku czasu, tworzenie miejsc spotkań mieszkańców, promowanie lokalnych zasobów historycznych i turystycznych, promowanie tożsamości lokalnej, tworzenie folderów informacyjnych lub promocyjnych, tworzenie lokalnych tras przyrodniczo-rekreacyjnych, tworzenie osiedlowego forum komunikacji.
 5. Prezentacje lokalne - wszystkie młodzieżowe działania lokalne podejmowane w ramach projektu będą przedstawiane w czasie prezentacji lokalnych organizowanych w każdym powiecie lub gminie uczestniczącej w działaniach. Otwarta prezentacja z udziałem uczniów, mieszkańców i władz lokalnych będzie okazją do pokazania działań młodzieżowych oraz lokalnej dyskusji na temat budowania kapitału społecznego. Sama prezentacja stanie się dzięki temu narzędziem tworzenia lokalnych sieci społecznych. Do udziału w lokalnych prezentacjach zaproszone zostaną również media lokalne. Najciekawsze prezentacje lokalne zostaną dofinansowane.
 6. Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych i Konferencja podsumowująca - w czerwcu 2012 roku zorganizujemy w Warszawie Ogólnopolską Prezentację Projektów Młodzieżowych. Będzie to spotkanie, w czasie którego zespoły uczniowskie biorące udział w projekcie zaprezentują swoje dokonania. Prezentacja będzie połączona z konferencją, w której wezmą udział przedstawiciele władz lokalnych, eksperci zajmujący się edukacją i kapitałem społecznym oraz przedstawiciele administracji centralnej. Spotkanie będzie okazją do szerokiej dyskusji na temat roli młodych ludzi w budowaniu lokalnego kapitału społecznego, przyciągnie uwagę mediów i kolejnych potencjalnych partnerów lokalnych.
 7. Strona internetowa projektu - powstanie interaktywna strona internetowa, na której publikowane będą wszystkie informacje dotyczące projektu. Na stronie CEO bedziemy regularnie publikować informacje o tym, co będzie działo się na bieżąco w projektach. Na stronie opublikujemy również wszystkie materiały edukacyjne, które powstaną w ramach projektu.
 8. Poradnik - lokalne projekty młodych oraz film "Projektowo" - uczniowie i nauczyciele biorący udział w projekcie otrzymają praktyczny przewodnik przygotowany przez CEO na potrzeby akcji. Przewodnik będzie krok po kroku prowadził uczestników przez etap badań, przygotowań i realizacji działań społecznych oraz ich podsumowania. Przewodnik zostanie wydany drukiem. Nauczyciele na szkoleniach wprowadzających otrzymają film "Projektowo. Działania młodzieży w społecznościach lokalnych".
 9. Działania promocyjne projektu - w ramach działań promocyjnych powstanie broszura dla przedstawicieli władz lokalnych, szkół oraz film promujący lokalną aktywność młodych. Ośmiostronicowa broszura dla samorządowców i szkół będzie przedstawiała model zaangażowania młodych ludzi w budowę lokalnego kapitału społecznego i zachęcała władze lokalne do wspierania aktywności młodzieży. Broszura będzie dystrybuowana na konferencjach i spotkaniach z władzami lokalnymi oraz za pośrednictwem federacji samorządowych, a także listownie do szkół.
  Film promujący lokalne działania uczniowskie będzie narzędziem kierowanym zarówno do władz lokalnych, dyrektorów, nauczycieli, jak i samych uczniów. Film przedstawi przykłady najciekawszych działań podejmowanych przez młodych ludzi, będzie promował rezultaty projektu i aktywność młodych ludzi, umożliwi dotarcie do większej liczby osób potencjalnie zainteresowanych.

Harmonogram projektu:

 • rekrutacja do programu - wrzesień 2011
 • Kurs internetowy - październik 2011 - czerwiec 2012
 • Warsztaty wprowadzające dla opiekunów i uczniów - październik 2011
 • Lokalne badania kapitału społecznego - listopad 2011 - styczeń 2011
 • Warsztaty wspierające dla najlepszych zespołów projektowych i nauczycieli, wizyty studyjne w szkołach - luty 2012- marzec 2012
 • Młodzieżowe działania lokalne - styczeń - czerwiec 2012
 • Prezentacje lokalne projektów - maj- czerwiec 2012
 • Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych OPPM - czerwiec 2012
 • Letnie Laboratorium Liderówka- warsztaty dla liderów i liderek lokalnych - lipiec 2012

Koordynatorem Projektu jest: Agnieszka Chmielewska

Liderami wśród uczniów:

 • Marek Nakonieczny klasa III TE,
 • Mateusz Lewandowski klasa III Ta.

Spotkania grupy projektowej "Projektowo" w piątki od godz. 13.20 -14.10. do Sali 303. Chętnych zapraszamy!!!


do góry

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2021

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3