Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 22, wszystkich 2828177, online 6

Strona załadowała się
w 0.00783396 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Matematyka+elektronika=dobra przyszła praca lub politechnika.

 

Gmina Miasto Włocławek otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. "Matematyka + elektronika = dobra przyszła praca lub politechnika" w ramach Projektu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnicta zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do 220 uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Rekrutacja uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych do projektu:

Z dniem 01.12.2013r. w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku ul. Toruńska 77/83 rozpoczęły się zajęcia dodatkowe z matematyki, fizyki, języka angielskiego oraz z przedmiotów zawodowych tj. elektryki, informatyki, elektroniki i teleinformatyki.
Zajęcia odbywają się w związku z realizacją projektu pn. "Matematyka + elektronika = dobra praca lub politechnika" realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie udzielane w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyznawane jest w celu wyrównywania dysproporcji i zwiększenia. szans edukacyjnych poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych dla Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku na dodatkowe różnorodne zajęcia pozalekcyjne i staże u pracodawców.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 117 388,24 zł w tym: kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 949 780,00 zł, wkład własny niepieniężny wynosi: 167 608,24 zł.

Okres realizacji projektu: 01. 11. 2013 r. - 30. 11. 2014 r.

Informacja o rozpoczęciu projektu (.pdf)

 


do góry

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2021

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3