Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 22, wszystkich 2828104, online 7

Strona załadowała się
w 0.00770783 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Z EDUSCIENCE do Warszawy i Świdra
15. 05. 2013

 

W dniach 22-23 kwietnia 2013r. odbyła się wycieczka do Warszawy i Świdra realizowana w ramach projektu EDUSCIENCE. W wyprawie uczestniczyli opiekunowie (p. Agnieszka Dyszczyńska i p. Karolina Augustyniak) oraz uczniowie z klasy IB Technikum nr 4 przy Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Celem naszej wycieczki było przybliżenie wybranych zagadnień dotyczących szeroko pojętych badań współczesnych ekosystemów Ziemi, jej pól fizycznych, procesów geologicznych kształtujących jej powierzchnię i struktury wewnętrzne oraz badań Kosmosu.

O godzinie 7.00 wyruszyliśmy z Włocławka do Warszawy. Pierwszym punktem naszego programu było Muzeum Ziemi PAN, gdzie uczniowie czynnie uczestniczyli w wykładzie na temat skał i minerałów naszej planety. Dowiedzieli się również w jaki sposób skały i skamieniałości mogą być użyte do odtworzenia dziejów naszej planety oraz czym jest dryft kontynentów. Duże wrażenie wywarło na nas to, że zbiory muzealne liczą obecnie ponad 175 000 okazów. Mogliśmy zobaczyć zasobną kolekcję minerałów, skał, bursztynów i meteorytów oraz kopalnej flory i fauny. Szczególną pozycję zajmuje kolekcja bursztynów i żywic kopalnych, która zaliczana jest do największych tego typu zbiorów na świecie.

Po obiedzie w restauracji Wilanów udaliśmy się na kolejna lekcję przyrody do Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Odbyły się tam zajęcia z dendrologii, na której uczniowie nauczyli się rozpoznawać wybrane gatunki drzew i krzewów występujących w warunkach naturalnych oraz w sztucznie założonych ogrodach. Ponadto zapoznaliśmy się z elementami botaniki - budową roślin, ulistnieniem, układem pędów, kwiatami i owocami.

Po dniu pełnym wrażeń, zmęczeni, ale uśmiechnięci wróciliśmy późnym wieczorem do hotelu. Wspólna kolacja i nocne rozmowy przeciągnęły się do późna, ale wczesnym rankiem wszyscy byliśmy gotowi do kolejnych wyzwań jakie czekały na nas w Świdrze, gdzie znajduje się Obserwatorium Geofizyczne. W czasie pobytu w obserwatorium wysłuchaliśmy interesującego wykładu p. Marka Kubickiego o polu magnetycznym Ziemi, a następnie mieliśmy zajęcia w ogródku meteorologicznym, gdzie pracownicy obserwatorium zapoznali uczniów z aparaturą stosowaną do pomiarów pól magnetycznych i elektrycznych Ziemi, parametrów meteorologicznych, zanieczyszczeń powietrza oraz zjawiskami elektrycznymi zachodzącymi w atmosferze. Zobaczyliśmy również wystawę ze stacji badawczej na Spitsbergenie.

Kolejnym punktem tego dnia była piesza wycieczka dydaktyczna wzdłuż rzeki Świder - prawego dopływu Wisły. Podczas wycieczki wzdłuż rzeki uczniowie wykonywali, pod kierunkiem p. Jerzego Giżejewskiego podstawowe pomiary dotyczące rzeki, jej doliny, nurtu, wykonywali podstawowe obserwacje terenowe. Był to ostatni punkt naszej wycieczki. Czas minął szybko i pomimo zmęczenia żałowaliśmy, że wycieczka dobiega końca. Cieszyliśmy się że posiadamy ogromną ilości nowych wiadomości, że wszystko przebiegło zgodnie z planem, a nam dopisały nie tylko humory ale i pogoda.

Wycieczka ta spełniła oczekiwanie uczniów. Traktowana była nie tylko jako rekreacyjne spędzenie czasu, ale wzbogaciła ich wiedzę o stolicy, pokazała piękno i różnorodność tej części Polski, przyczyniła się do kształtowania postaw koleżeńskich.


Do góry

 

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2021

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3