Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 22, wszystkich 2828126, online 5

Strona załadowała się
w 0.00766397 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Ogólnopolski projekt EduScience.

 

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych jako jedyna z regionu włocławskiego oraz jedna z trzech szkół ponadgimanzjalnych w województwie kujawsko-pomorskim bierze udział w unijnym projekcie EDUSCIENCE. Najważniejszym celem projektu jest zaszczepienie w młodych ludziach pasji nauki i chęci studiowania na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych.

W Zespole Szkół Elektrycznych projektem EDUSCIENCE objęta jest klasa pierwsza kształcąca się w zawodzie technik elektronik.

Do tej pory uczniowie odbyli szereg zajęć z biologii, chemii, fizyki, geografii wspieranych platformą edukacyjną oraz uczestniczyli w lekcjach interaktywnych np. "Chemia wielkanocnego stołu". Szkoła otrzymała w ramach projektu tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem, monitoring przyrodniczy oraz profesjonalne kamery, dzięki który jest możliwa transmisja lekcji on-line prowadzonych w obserwatoriach Polskiej Akademii Nauk.

Jest to jeden z największych projektów edukacyjnych w Polsce realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty.(Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe pt. "Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSIENCE".)

Liderem projektu jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, jego partnerami: Edukacja Pro Futuro, American Systems i Accelerated Learning Systems. Instytucje współpracujące to Instytuty PAN zrzeszone z Liderem w Centrum Badań Ziemii Planet GEOPLANET: Instytut Nauk Geologicznych, Instytut Oceanologii, Centrum Badań Kosmicznych.

Świat się zmienia, a szkoła pozostała nadal taka, jak 100 lat temu. Żeby zmotywować młodzież do uczenia się, trzeba zaangażować wszystkie zmysły, nauka winna być poparta dużą liczbą eksperymentów, doświadczeń i pokazów. Szkoła musi być interaktywna, bo taki jest otaczający nas świat. Na te potrzeby odpowiada innowacyjny projekt EDUSCIENCE. Innowacyjny, bo nigdy dotąd uczniowie nie mieli tak "żywego" kontaktu ze światem nauki. Transmisje on-line z obserwatoriów Polskiej Akademii Nauk, statków badawczych, laboratoriów, a także z Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć naukowca przy pracy. To szansa na zarażenie polskiej młodzieży przyrodniczą pasją.

W ramach projektu ponadto planowane są Festiwale Nauki, pikniki naukowe w większych miastach oraz wycieczki dydaktyczne.

Efektem finalnym projektu będzie platforma e-learningowa z czterema innowacyjnymi e-programami nauczania oraz portal internetowy tworzący społeczność EDUSCIENCE. Platforma daje nauczycielom wiele możliwości - atrakcyjne prezentowanie treści przygotowanych przez naukowców, kilkanaście rodzajów gier i quizów, transmisje on-line i czaty z naukowcami oraz możliwość tworzenia własnych, niepowtarzalnych materiałów interaktywnych.

W ramach projektu ponadto planowane są Festiwale Nauki, pikniki naukowe w większych miastach oraz wycieczki dydaktyczne.


do góry

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2021

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3