Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 22, wszystkich 2828175, online 5

Strona załadowała się
w 0.00785899 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy.

ECDL - Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy.
European Computer Driving Licence

Certyfikat ECDL jest świadectwem potwierdzającym posiadanie umiejętności obsługi komputera na ściśle określonym poziomie, a uzyskuje się go po pomyślnym zdaniu na przestrzeni maksimum 3 lat (lub krócej), siedmiu modułów dotyczących różnych dziedzin wykorzystania komputera. Testy dotyczą takich zagadnień jak: obsługa edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, internetu, baz danych etc.

Inicjatywa jednolitego certyfikatu informatycznego pochodzi z Finlandii. Narodziła się kilka lat temu - obecnie egzaminy ECDL można zdawać w większości krajów europejskich. W Polsce od początku istnienia inicjatywy, a więc od 1996r. koordynacją działań związanych z organizacją egzaminów i wydawaniem certyfikatów zajmuje się Polskie Towarzystwo Informatyczne.

W ilości zdawanych egzaminów prym wiedzie Szwecja, gdzie wydano ponad 300 tysięcy kart egzaminacyjnych. W Polsce wynik ten sięgał na rok 2002 4.000 szt. Ostatnio do programu dołączyły również: Australia, Kanada i kilka krajów afrykańskich dzięki czemu idea ECDL stała się ideą światową.

Certyfikat ECDL zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputer osobistego podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana poprzez 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej: Podstawy technik informatycznych, Użytkowanie komputerów, Przetwarzanie tekstów, Arkusze kalkulacyjne, Bazy danych, Grafika menedżerska i prezentacyjna, Usługi w sieciach informatycznych.

Idea ECDL wyszła na przeciw wymaganiom pracodawców. Jest bowiem jednolitym i obiektywnym miernikiem umiejętności zatrudnionych bądź też zatrudnianych pracowników. Miernik ten jest niezależny od miejsca zdobycia umiejętności, od ukończonych kursów czy też wykształcenia. Pracodawca, zatrudniając posiadacza Certyfikatu ECDL, ma pewność, że jego pracownik będzie efektywnie wykorzystywał możliwości jakie niesie ze sobą technologia informatyczna.


do góry

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2021

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3