Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 22, wszystkich 2828098, online 7

Strona załadowała się
w 0.01050901 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Pracownik XXI wieku.

 

W trakcie roku szkolnego 2010/2011 realizowany był projekt "Pracownik XXI wieku". W projekcie tym mogli brać udział uczniowie wszystkich włocławskich techników i zasadniczych szkół zawodowych. Zakończenie zajęć edukacyjnych ma nastąpić w maju, a zakończenie projektu w lipcu 2011 roku. W projekcie brało udział 138 uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych. Uczestniczyli oni w zajęciach realizowanych w ramach różnych bloków tematycznych, takich jak:

  • doradztwo zawodowe z elementami psychologii
  • język obcy zawodowy
  • matematyka
  • Zajęcia poszerzające wiadomości i umiejętności w zakresie wybranego zawodu
  • równość szans
  • Zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputera (ECDL)
  • Specjalistyczne zajęcia warsztatowe
  • Zajęcia praktyczne w zakładzie pracy - praca w magazynie, obsługa wózków widłowych

Zajęcia prowadzono wyłącznie w formie pozalekcyjnej. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali materiały i pomoce dydaktyczne oraz mogli skorzystać z obiadów.

 

Film z włocławskiej telewizji CW24 tv


do góry

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2021

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3