Konkurs
 

Komisja konkursowa II edycji Turnieju Młodych Mistrzów Elektroniki organizowanego przez Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku ustaliła następujący porządek nagrodzonych prac:

 • W kategorii pomoc dydaktyczna:
  • I miejsce - Makiety dydaktyczne do przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki - praca wykonana przez ucznia Zespołu Szkół Samochodowych Adriana Strużyńskiego. Opiekunem nagrodzonego projektu jest mgr inż. Krzysztof Kryska.
  • II miejsce - Wyświetlacz LCD do komputera PC - praca Błażeja Walczaka z Zespołu Szkół Elektrycznych, wykonana z inspiracji i pod kierunkiem mgr inż. Tadeusza Chojeckiego - nauczyciela ZSEl.
  • III miejsce - Zestaw modułów robota sterowanego mikroprocesorowo - praca wykonana przez Mateusza Cabana i Artura Łąckiego z klasy IF pod kierunkiem mgr inż. Jarosława Dąbrowskiego z ZSEl.
 • W kategorii praca dowolna:
  • I miejsce ex aequo - Zdalnie sterowany model czołgu Sherman wykonany przez Grzegorza Walczaka z Zespołu Szkół Samochodowych pod kierunkiem mgr inż. Jerzego Tytera oraz Zasilacz laboratoryjny - praca wykonana przez Błażeja Walczaka z klasy IIB ZSEl.
  • II miejsce - Zasilacz regulowany - praca Huberta Salamońskiego z klasy IIB ZSEl.
  • III miejsce - Zegar widmowy wykonany przez Jakuba Laskowskiego, również z klasy IIB.
  • wyróżnienie
   • Piotr Puchalski z klasy Ia z Zespołu Szkół Elektrycznych za Grę elektroniczną PONG,
   • Mateusz Caban z klasy IF za Zasilacz regulowany,
   • Artur Łącki z klasy IF, również za Zasilacz regulowany,
   • Paweł Sejdowski z klasy IIB, za Termometr elektroniczny,
   • Jakub Stolcman, Jarosław Tokarski i Tomasz Woźniak (absolwenci ZSEl) za Robot MiniSumo,
   • Łukasz Urbański, Wojciech Santysiak i Krzysztof Giełdziński (także absolwenci ZSEl) również za Robot MiniSumo.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają również pamiątkowe dyplomy.

Uroczyste wręczenie nagród planowane jest na 28 maja o godz. 1300 w Zespole Szkół Elektrycznych
przy ul. Toruńskiej 77/83.

 
Konkurs
 

Laureaci konkursu: Ojczyzny Fryderyka Chopina - prezentacja multimedialna.

Komisja konkursowa oceniła prace według kryteriów określonych w regulaminie. Spośród nadesłanych prac wyłoniono następujących laureatów:

 • Kategoria I - szkoły gimnazjalne:
  • I miejsce - Martyna Popławska, Zespół Szkół z oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku
  • II miejsce - Marcin Wiśniewski, Publiczne Gimnazjum w Chrostkowie
  • III miejsce - Dominik Cieślikiewicz, Gimnazjum nr 4 imienia ONZ we Włocławku oraz Karolina Klassa, Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta, Chojnice.
 • Kategoria II - szkoły ponadgimnazjalne:
  • I miejsce - Łukasz Richter, Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy,
  • II miejsce - Magdalena Dołasińska, Zespół Szkół im Waleriana Łukasińskiego, Skępe
  • III miejsce - Martyna Szatkowska, II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika we Włocławku

Laureaci konkursu: Płyta z muzyką Fryderyka Chopina - mój projekt okładki.

Komisja konkursowa oceniła prace według kryteriów określonych w regulaminie. Spośród nadesłanych prac wyłoniono następujących laureatów:

 • Kategoria I - szkoły gimnazjalne:
  • I miejsce - Dominik Cieślikiewicz, Gimnazjum nr 4 imienia ONZ we Włocławku
  • II miejsce - Maksymilian Ciak, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie
  • III miejsce - Bartosz Teska, Gimnazjum im. J. Wybickiego w Rypinie.

Nagrody zostaną wręczone w maju podczas Dnia Chopinowskiego w Zespole Szkół Elektrycznych. O terminie powiadomimy w specjalnym zaproszeniu.

 
Konkurs "Moje wirtualne miasto"
 

MOJE WIRTUALNE MIASTO - I edycja konkursu dla Urzędów Miast i Gmin.

Jak skutecznie wypromować swoje miasto, gminę ? Weź udział w konkursie "Moje wirtualne miasto" - zagłosuj na Włocławek !

Główną nagrodą konkursu jest wykonanie Wirtualnego Spaceru po zwycięskim mieście w ilości aż 500 panoram! Dodatkowo miasto, które zajmie pierwsze miejsce otrzyma ten spacer wytłoczony na płytach CD w ilości - 1000 sztuk do dowolnego wykorzystania na cele promocyjne!

 
Konkurs
 

IX edycja konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych
"Znaczenie lasu dla człowieka"

Organizator konkursu: Zespół Szkół Elektrycznych

 • Przewodniczący - A. Krieger
 • Komisja konkursowa - D. Stryjek, M. Rakowski, M. Jezierski
 • Oprawa graficzna konkursu - J. Nadolski, K. Zapała
 • Zespół nadzorujący - T. Maciejewski, W. Syska

Cel konkursu:

Celem konkursu jest promowanie walorów przyrodniczych naszego regionu oraz edukacji proekologicznej, propagowanie multimedialnych technologii w praktycznych zastosowaniach, rozwijanie kreatywnego myślenia, rozwijanie zainteresowań.

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych
 • uczestnicy powinni (w niżej podanych terminach) dostarczyć pracę konkursową na płycie CD\DVD
 • prezentacja musi być opracowana indywidualnie i nigdzie wcześniej nie publikowana
 • prezentacja musi być uruchamiana lokalnie z nośnika
 • technika wykonania jest dowolna (prezentacja Power Point, strona WWW, prezentacja flash, itp.)
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego eksponowania zgłoszonych prac w czasie trwania konkursu oraz zamieszczenia nagrodzonych prac na serwerze szkolnym
 • do pracy należy dodać: imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna
 • złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Kryteria oceny:

 • informacyjne: zakres informacji, aktualność, walory edukacyjne
 • użytkowe: pomysłowość realizacji, oryginalność, estetyka, interaktywność, czytelność, szata graficzna, itp.
 • techniczne: stopień zaawansowania techniki tworzenia prezentacji oraz celowość jej zastosowania, złożoność

Decyzje jury są ostateczne

Terminy:

 • prace należy wykonać i złożyć do 22 marca 2010 r.
 • planowane ogłoszenie wyników: 29 marca 2010 r. (termin może ulec zmianie)
 • wręczenie nagród i wyróżnień 9 kwietnia 2010 r. podczas drzwi otwartych szkoły.

Patroni medialni: 
Konkurs.
 

Nauczyciele języka angielskiego ZSEL
ogłaszają konkurs dla gimnazjalistów
zatytułowany "If I were famous".

 • Organizator konkursu:
  Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku
  ul. Toruńska 77/83, 87-800 Włocławek
  tel. (54) 236 22 25, fax. (54) 236 19 49
  e-mail: zsel@zsel.edu.pl, http://www.zsel.edu.pl
 • Cel konkursu:
  • Propagowanie historii krajów anglosaskich w przystępny sposób.
 • Warunki uczestnictwa:
  • Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział uczniowie gimnazjów z Włocławka i okolic
  • Zgłoszona praca musi być wykonana samodzielnie i przedstawiać sławną postać lub postaci z krajów anglojęzycznych. Zdjęcie może przedstawiać postać historyczną jak i współczesną
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego eksponowania prac na wystawie pokonkursowej oraz zamieszczenia ich wraz z opisem na stronie internetowej www.zsel.edu.pl w celu przeprowadzenia głosowania, a także relacji z podsumowania konkursu na szkolnej stronie internetowej oraz w lokalnych mediach.
  • Zgłoszenie pracy na konkurs traktowane jest jako uznanie warunków niniejszego regulaminu i zgoda autora na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów konkursu. Do zgłoszonej pracy powinna być dołączona informacja z danymi teleadresowymi autora pracy (imię i nazwisko, adres, email oraz dane szkoły)
 • Ocena prac i nagrody:
  • Najlepsze prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową w składzie: mgr Oliwia Kobielska, mgr inż. Piotr Misiak, mgr Tomasz Skiermański.
  • Wyniki plebiscytu są ostateczne. Przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora konkursu.
 • Ocena prac i nagrody:
  • Zdjęcia powinny zostać przesłane do 28 marca 2010 r.
  • Ogłoszenie wyników nastąpi przed 07.04.2010, a wręczenie nagród nastąpi 09.04.2010.
  • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie na szkolnej stronie internetowej
 • Sponsor konkursu:
 
Konkurs.
 

Konkurs na kartkę wielkanocną
dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych

 • Organizator konkursu:
  Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku
  ul. Toruńska 77/83, 87-800 Włocławek
  tel. (54) 236 22 25, fax. (54) 236 19 49
  e-mail: zsel@zsel.edu.pl, http://www.zsel.edu.pl
 • Komisja konkursowa:
  • mgr Katarzyna Kowalska
  • mgr Katarzyna Pilarska
  • mgr Jarosław Nadolski
 • Cel konkursu:
  • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej
  • stworzenie możliwości własnych dokonań twórczych
  • propagowanie multimedialnych technologii w praktycznych zastosowaniach
  • rozwijanie kreatywnego myślenia
 • Adresaci konkursu i warunki uczestnictwa:
  • w konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie ZSEl
  • aby wziąć udział w konkursie należy przygotować projekt kartki wielkanocnej w formacie JPG wraz z życzeniami
  • uczestnicy powinni dostarczyć prace konkursowe w formacie JPG do pracowni komputerowej s. 412
  • zgłoszona praca musi być wykonana samodzielnie
  • organizatorzy zastrzegają prawo do bezpłatnego eksponowania zgłoszonych prac w czasie trwania konkursu oraz zamieszczenia nagrodzonych prac na serwerze szkolnym
 • Terminarz konkursu:
  • termin dostarczenia prac: 17 marca 2010 r.
  • ogłoszenie wyników nastąpi do 30 marca 2010 r.
  • informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie na szkolnej stronie internetowej
 • Uwagi końcowe:
  Kartka, która zajmie pierwsze miejsce zostanie rozesłana w imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i uczniów ZSEl do pracowników Kuratorium Oświaty i Urzędu Miasta Włocławek. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie przyznania pierwszego miejsca.
 
Konkurs.
 

II edycja Międzyszkolnego Konkursu Technicznego:
"Turniej Młodych Mistrzów Elektroniki"

 • Organizator konkursu:
  Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku
  ul. Toruńska 77/83, 87-800 Włocławek
  tel. (54) 236 22 25, fax. (54) 236 19 49
  e-mail: zsel@zsel.edu.pl, http://www.zsel.edu.pl
 • Komisja konkursowa:
  • dr inż. Andrzej Aftański - przewodniczący komisji
  • mgr inż. Stanisław Tuszyński - sekretarz
  • mgr inż. Tadeusz Chojecki
  • mgr inż. Jarosław Dąbrowski - członkowie komisji
 • Cel konkursu:
  Głównym celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do podejmowania nadobowiązkowych zadań o charakterze konstrukcyjnym, niezwiązanych bezpośrednio z lekcjami szkolnymi, a wynikających z zainteresowań uczniowskich, ich pasji i zamiłowań technicznych.
  Poprzez udział w konkursie młodzież może poszerzać swą wiedzę techniczną, głównie z zakresu elektroniki i elektrotechniki oraz uczyć się twórczego rozwiązywania problemów organizacyjnych i technicznych. Celem turnieju jest więc popularyzowanie zainteresowań technicznych wśród uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych, a także w środowisku lokalnym, poza szkołą - organizatorem.
 • Adresaci konkursu i warunki uczestnictwa:
  • Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych z Włocławka i okolic.
  • Zgłoszona praca musi być wykonana samodzielnie i odpowiadać jednej z dwóch podanych w regulaminie konkursu kategorii.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego eksponowania prac na wystawie pokonkursowej oraz zamieszczenia ich opisu, a także relacji z podsumowania konkursu na szkolnej stronie internetowej oraz w lokalnych mediach.
  • Zgłoszenie pracy do konkursu traktowane jest jako uznanie warunków niniejszego regulaminu. Do zgłoszonej pracy powinna być dołączona koperta z informacjami (danymi teleadresowymi) o autorze pracy oraz nauczycielu - opiekunie pracy.
 • Kategorie konkursowe:
  1. Pomoc dydaktyczna - dotyczy wykonania przez ucznia lub zespół 2 osobowy urządzenia (modelu) elektronicznego lub elektrycznego, które może znaleźć zastosowanie jako pomoc naukowa w szkole. W kategorii tej mogą uczestniczyć prace wykonane wg własnego pomysłu uczniów lub zaproponowane przez nauczycieli. Praca musi być jednak bezwzględnie wykonana przez uczniów.
  2. Praca dowolna - dotyczy wykonania dowolnego amatorskiego urządzenia elektronicznego według opisu zamieszczonego w prasie branżowej lub koncepcji ogłoszonej publicznie w innej formie. W tej kategorii dopuszcza się również pomoc merytoryczną ze strony nauczycieli - opiekunów prac.

   W obydwu wymienionych kategoriach prace wykonane przez uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych będą rozpatrywane i oceniane oddzielnie.
 • Kryteria oceny prac i nagrody:
  • twórczy charakter zgłoszonego rozwiązania;
  • stopień samodzielności przy wykonywaniu pracy;
  • walory estetyczne i użytkowe pracy;
  • dokładność montażu działających urządzeń;
  • walory dydaktyczne zgłoszonych pomocy naukowych;
  • stopień trudności wykonania zgłoszonej pracy.

   Przed oceną pracy jej autor zostanie poproszony o zademonstrowanie działania zgłoszonego do konkursu urządzenia i udzielenie odpowiedzi na pytania zgłaszane ze strony Jury konkursu.
 • Terminarz konkursu:
  • Zgłoszenia do konkursu należy składać u członków komisji konkursowej (lub w sekretariacie Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku) do końca lutego 2010r.
  • Gotowe prace i projekty powinny zostać złożone j.w. do 30 kwietnia 2010r.
  • Rozstrzygnięcie turnieju, ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w terminie ogłoszonym później.
  • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie na szkolnej stronie internetowej. Wyniki turnieju mogą być również ogłoszone w prasie i lokalnych mediach.

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienie. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy i listy gratulacyjne, a także (w uzgodnieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w Zespole Szkół Elektrycznych) dodatkowe oceny celujące z wybranych przedmiotów zawodowych. Dla nauczycieli - opiekunów przewidziano listy gratulacyjne i podziękowania.

 
Konkurs.
 

Konkurs dla uczniów
Zespołu Szkół Elektrycznych

 • Organizator konkursu:
  • Urząd Miasta Włocławek pod patronatem Prezydenta Miasta Włocławek
 • Temat konkursu:
  CZŁOWIEK I MIASTO
 • Cele konkursu:
  • odkrywanie i promocja młodych talentów fotograficznych;
  • kształtowanie umiejętności ujmowania w obiektywie:
   • ciekawych miejsc,
   • interesujących sztuacji i zdarzeń z udziałem człowieka,
   • wyjątkowych zakątków przyrody, obiektów architektury,
   • historii Włocławka,
  • budowanie miłości do Małek Ojczyzny, więzi z miastem i podkreślenie przynależności do nadwiślańskiego grodu.
  • Prace należy nadsyłać do 16 marca 2010 roku na adres:
 • Zasady i tryb przeprowadzania konkursu:
  • konkurs trwa do 8 marca 2010 r.
  • nie ma limitu wykonanych zdjęć,
  • przewidziane atrakcyjne nagrody dla laureatów konkursu.

Minimalny format wywołanych zdjęć A4. Konieczne jest dołączenie zdjęć w postaci cyfrowej celem umieszczenia w ramach plebiscytu dla internautów. Zdjęcia w postaci plików (zdjęcia cyfrowe) lub wykonane w formacie min. A4 można składać do dnia: 28 lutego 2010 u p. Piotra Misiaka s. 307.

 
Konkurs.
 

Konkurs dla gimnazjalistów oraz uczniów
szkół ponadgimnazjalnych pod patronatem
Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

 • Organizator konkursu:
  • Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku. Patronem przedsięwzięcia jest Ośrodek Chopinowski w Szafarni.
 • Temat konkursu:
  Ojczyzny Fryderyka Chopina
  prezentacja multimedialna
 • Warunki konkursu:
  • Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  • W konkursie mogą brać udział autorzy indywidualni.
  • Prace powinny być opatrzone: imieniem i nazwiskiem autora oraz opiekuna pracy, adresem szkoły, numerem telefonu szkoły.
  • Prace należy nadsyłać do 16 marca 2010 roku na adres:
   Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku
   ul. Toruńska 77/83
   87-800 Włocławek
   Dopisek: Rok Chopinowski - prezentacja.
   lub składać osobiście w sekretariacie szkoły.
  • Do dyspozycji autorów pozostawia się oprawę, liternictwo i szatę graficzną prezentacji.
  • Organizator nie będzie zwracał autorom oddanych na konkurs prac.
  • Składając pracę autor zrzeka się praw do decydowania o tym kiedy i gdzie będzie ona eksponowana i pozostawia to do dyspozycji organizatorów konkursu.
 • Zasady i tryb przeprowadzania konkursu:
  • Komisja konkursowa złożona z ekspertów (pracownik Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni lub nauczyciel Szkoły Muzycznej im. Czesława Niemena we Włocławku) oraz organizatorów konkursu (nauczyciele Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku) dokona oceny prac do 26 marca 2010 roku.
   (Skład komisji maże zostać rozbudowany o dodatkowych ekspertów z dziedziny muzyki, wiedzy o kulturze i plastyki).
  • Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
   • wartość merytoryczna prezentacji,
   • samodzielność oraz oryginalność ujęcia tematu,
   • estetyka i pomysłowość szaty graficznej,
   • złożoność oraz inne elementy prezentacji.
  • Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły: www.zsel.edu.pl do 2 kwietnia 2010 r.
  • Uroczyste wręczenie nagród oraz podsumowanie wyników konkursu nastąpi podczas obchodów Dnia Chopinowskiego w Zespole Szkół Elektrycznych (wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o terminie imprezy). Prace laureatów zostaną zaprezentowane w Zespole Szkół Elektrycznych a najlepsze będą prezentowane na wystawach stałych Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają Dorota Majchrowicz oraz Betina Balcerowska

 
Konkurs.
 

Konkurs dla gimnazjalistów pod patronatem
Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

 • Organizator konkursu:
  • Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku. Patronem przedsięwzięcia jest Ośrodek Chopinowski w Szafarni.
 • Temat konkursu:
  Płyta z muzyką Fryderyka Chopina -
  mój projekt okładki
  praca plastyczna w dowolnej technice oraz dowolnego formatu. Do pracy należy dołączyć pisemny komentarz objaśniający pomysł autora (do 2 stron maszynopisu). Autor samodzielnie decyduje o tym jaki materiał muzyczny będzie na płycie.
 • Warunki konkursu:
  • Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych.
  • W konkursie mogą brać udział autorzy indywidualni.
  • Prace powinny być opatrzone: imieniem i nazwiskiem autora oraz opiekuna pracy, adresem szkoły, numerem telefonu szkoły.
  • Prace należy nadsyłać do 16 marca 2010 roku na adres:
   Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku
   ul. Toruńska 77/83
   87-800 Włocławek
   Dopisek: Rok Chopinowski - płyta.
   lub składać osobiście w sekretariacie szkoły.
  • Do dyspozycji autorów pozostawia się wybór techniki pracy plastycznej oraz jej format.
  • Organizator nie będzie zwracał autorom oddanych na konkurs prac.
  • Składając pracę autor zrzeka się praw do decydowania o tym kiedy i gdzie będzie ona eksponowana i pozostawia to do dyspozycji organizatorów konkursu.
 • Zasady i tryb przeprowadzania konkursu:
  • Komisja konkursowa złożona z ekspertów (pracownik Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni lub nauczyciel Szkoły Muzycznej im. Czesława Niemena we Włocławku) oraz organizatorów konkursu (nauczyciele Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku) dokona oceny prac do 26 marca 2010 roku.
   (Skład komisji maże zostać rozbudowany o dodatkowych ekspertów z dziedziny muzyki, wiedzy o kulturze i plastyki).
  • Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
   • wartość merytoryczna pracy oraz opisu,
   • samodzielność oraz oryginalność ujęcia tematu,
   • estetyka i pomysłowość,
   • czytelność komentarza.
  • Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły: www.zsel.edu.pl do 2 kwietnia 2010 r.
  • Uroczyste wręczenie nagród oraz podsumowanie wyników konkursu nastąpi podczas obchodów Dnia Chopinowskiego w Zespole Szkół Elektrycznych (wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o terminie imprezy). Prace laureatów zostaną zaprezentowane w Zespole Szkół Elektrycznych a najlepsze będą prezentowane na wystawach stałych Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają Dorota Majchrowicz oraz Betina Balcerowska

 
Konkurs.
 

Konkurs wiedzy.

 • Organizator konkursu:
  • p. Katarzyna Kowalska, p. Anna Litke - koordynatorki projektu o Juliuszu Słowackim.
 • Temat konkursu:
  Juliusz Słowacki - życie i twórczość
 • Cele konkursu:
  • Pobudzanie do samokształcenia ucznia.
  • Wykorzystanie konkursu jako atrakcyjnej okazji do rywalizacji.
  • Pogłębianie wiedzy o J. Słowackim.
 • Termin:
  • Konkurs odbędzie się 2 lutego 2010 r.
 • Założenia konkursu:
  • W konkursie biorą udział wytypowani uczniowie z klas II (po 3 osoby z każdej klasy).
  • Wiedzę do konkursu należy czerpać z audycji Poeta najbardziej romantyczny oraz z wystawy poświęconej życiu i twórczości J. Słowackiego, która będzie prezentowana od 04.01.2010 r. na parterze szkoły.
 
Konkurs.
 

Konkurs językowy.

 • Organizator konkursu:
  • p. Katarzyna Kowalska, p. Anna Litke - koordynatorki projektu o Juliuszu Słowackim, nauczyciele j. angielskiego: p. Oliwia Kobielska, p. Tomasz Skiermański.
 • Temat konkursu:
  Pochwal się Juliuszem Słowackim za granicą
 • Cele konkursu:
  • Aktywizacja młodzieży.
  • Wykorzystanie znajomości języka angielskiego.
  • Przybliżenie sylwetki J. Słowackiego i jego twórczości.
  • Pobudzanie postaw kreatywnych, samokształcenia u ucznia.
 • Zadanie konkursowe:
  • Chętni uczniowie wykonują w języku angielskim prace nt. J. Słowackiego.
 • Termin:
  • Prace należy wykonać do 15 stycznia 2010 r.
 • Założenia konkursu:
  • Chętni uczniowie wykonują prace związane z postacią J. Słowackiego - technika dowolna.
 • Uwagi końcowe:
  • Prace należy składać w wyznaczonym terminie w bibliotece szkolnej.
  • Prezentacje będzie oceniała komisja (nauczyciele biorący udział w realizacji projektu).
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas podsumowania projektu (koniec lutego 2010 r.).
 
Konkurs.
 

Konkurs na prezentację multimedialną.

 • Organizator konkursu:
  • p. Katarzyna Kowalska, p. Anna Litke - koordynatorki projektu o Juliuszu Słowackim, p. Dariusz Stryjek oraz chętni nauczyciele przedmiotów informatycznych.
 • Temat konkursu:
  Śladami Juliusza Słowackiego
 • Cele konkursu:
  • Przybliżenie sylwetki J. Słowackiego i jego twórczości.
  • Aktywizacja młodzieży.
  • Wykorzystanie technologii informacyjnej.
  • Pobudzanie postaw kreatywnych uczniów w procesie zdobywania i wykorzystania informacji.
 • Zadanie konkursowe:
  • Przygotowanie prezentacji multimedialnej.
 • Termin:
  • Prace przyjmowane będą do 15 stycznia 2010 r.
 • Założenia konkursu:
  • Chętni uczniowie klas II i III przygotowują prezentację multimedialną.
  • Prace należy dostarczyć na płycie DVD (prezentacje uczniów jednej klasy mogą być nagrane na tę samą płytę).
 • Uwagi końcowe:
  • Prace należy składać w wyznaczonym terminie w bibliotece szkolnej.
  • Prezentacje będzie oceniała komisja (nauczyciele biorący udział w realizacji projektu).
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas podsumowania projektu (koniec lutego 2010 r.).
 
Konkurs.
 

Konkurs dla klas pierwszych
realizowany w ramach OTRZĘSIN

 • Organizator konkursu:
  • Samorząd Uczniowski
 • Temat konkursu:
  "Zużyte opony - gumowy surowiec.
  Nie wyrzucaj, odzyskaj, chroń środowisko."
 • Cele konkursu:
  • Popularyzacja odpowiedzialnego postępowania ze zużytymi oponami w myśl zasad zrównoważonego rozwoju.
  • Promocja pożytków płynących z właściwego sposobu utylizacji zaużytych opon.
 • Zadanie konkursowe:
  • Projekt oryginalnego plakatu promującego właściwe zasady postępowania ze zużytymi oponami.
 • Terminy:
  • Prace przyjmowane są w terminie do 20 listopada br.
 • Założenia konkursu:
  • Każda klasa przygotowuje jeden plakat.
  • Plakat musi być zaprojektowany w układzie pionowym w formacie A2.
  • Plakat należy wykonać dowolną techniką.
 • Uwagi końcowe:
  • Plakaty będą oceniane wg punktacji opracowanej przez SU, jako jedna z konkurencji w ramach OTRZĘSIN KLAS PIERWSZYCH.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas OTRZĘSIN.
 
Konkurs.
 
 
Konkurs.
 

Konkurs na plakat pod hasłem "krew- darem życia"

 • Organizator konkursu:
  • Zarząd Rejonowy PCK i Rejonowa Rada HDK PCK
 • Cele konkursu:
  • propagowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród dzieci i młodzieży
  • pozyskiwanie nowych dawców krwi
  • poszerzenie wiedzy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie
 • Adresaci konkursu:
  • w konkursie biorą udział uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
  • prace oceniane będą w 3 grupach wiekowych: na szczeblu szkół podstawowych, na szczeblu szkół gimnazjalnych, na szczeblu szkół średnich
 • Terminarz konkursu:
  • wrzesień - listopad
 • Zasady i przebieg konkursu:
  • Konkurs winien być poprzedzony uświadomieniem dzieci i młodzieży o roli Polskiego Czerwonego Krzyża w promowaniu honorowego krwiodawstwa i pozyskiwaniu nowych dawców krwi.
 • Format plakatu:
  • kartka dużego bloku rysunkowego (A3).
 • Technika:
  • dowolna.

Po wykonaniu plakatów komisja konkursowa (Opiekun koła PCK + nauczyciel plastyk) dokona wyboru najlepszych prac, biorąc pod uwagę nie tylko pomysł, ale również staranność wykonania i zgodność plakatu z tematyką konkursu i prześle do Zarządu Rejonowego PCK we Włocławku ul. Zduńska 14 w terminie do dnia 15.11.2009 r.

Na wybranych przez komisję plakatach należy nakleić (na odwrocie) karteczki z wypisanymi danymi: imię i nazwisko, dokładny adres szkoły.

Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród rzeczowych dla zwycięzców nastąpi w grudniu 2009 r.

 
Konkurs.
 

Konkurs na plakat pod hasłem: "STOP-AIDS"

 • Organizator konkursu:
  • Zarząd Rejonowy PCK i Rejonowa Rada Młodzieżowa PCK we Włocławku
 • Cele konkursu:
  • pogłębienie wiedzy w zakresie profilaktyki AIDS oraz popularyzowanie tych wiadomości wśród dzieci i młodzieży
  • promowanie postaw i kształtowanie umiejętności sprzyjających unikanie zagrożeń HIV i AIDS
  • kształtowanie u młodych ludzi poczucia odpowiedzialności za siebie innych
 • Adresaci konkursu:
  • w konkursie biorą udział uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
  • prace oceniane będą w 3 grupach wiekowych: na szczeblu szkół podstawowych, na szczeblu szkół gimnazjalnych, na szczeblu szkół średnich
 • Terminarz konkursu:
  • wrzesień - listopad
 • Zasady i przebieg konkursu:
  • Konkurs powinien być poprzedzony różnorodną działalnością związaną z profilaktyką AIDS oraz należy dostarczyć młodym ludziom rzetelną wiedzę o drogach i mechanizmach przenoszenia HIV oraz o bezpiecznych formach kontaktu z zakażonym.
 • Format plakatu:
  • kartka dużego bloku rysunkowego (A3).
 • Technika:
  • dowolna.

Po wykonaniu plakatów komisja konkursowa (na szczeblu szkoły) dokona wyboru najlepszych prac(maks 5 szt.) - biorąc pod uwagę nie tylko pomysł, ale również staranność wykonania i zgodność plakatu z tematyką konkursu i prześle do Zarządu Rejonowego PCK we Włocławku ul. Zduńska 14 w terminie do dnia 15.11.2009 r.

Na wybranych przez komisję plakatach należy nakleić (na odwrocie) karteczki z wypisanymi danymi: imię i nazwisko, dokładny adres szkoły.

Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród rzeczowych dla zwycięzców nastąpi w grudniu 2009 r.

 
Konkurs.
 

konkurs na plakat pod hasłem: "STOP-AIDS"

 • Organizator konkursu:
  • Zarząd Rejonowy PCK i Rejonowa Rada Młodzieżowa PCK we Włocławku
 • Cele konkursu:
  • pogłębienie wiedzy w zakresie profilaktyki AIDS oraz popularyzowanie tych wiadomości wśród dzieci i młodzieży
  • promowanie postaw i kształtowanie umiejętności sprzyjających unikanie zagrożeń HIV i AIDS
  • kształtowanie u młodych ludzi poczucia odpowiedzialności za siebie innych
 • Adresaci konkursu:
  • w konkursie biorą udział uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
  • prace oceniane będą w 3 grupach wiekowych: na szczeblu szkół podstawowych, na szczeblu szkół gimnazjalnych, na szczeblu szkół średnich
 • Terminarz konkursu:
  • wrzesień- listopad
 • Zasady i przebieg konkursu:
  • Konkurs powinien być poprzedzony różnorodną działalnością związaną z profilaktyką AIDS oraz należy dostarczyć młodym ludziom rzetelną wiedzę o drogach i mechanizmach przenoszenia HIV oraz o bezpiecznych formach kontaktu z zakażonym.
 • Technika:
  • kartka dużego bloku rysunkowego (A3).
 • Format plakatu:
  • dowolna.

Po wykonaniu plakatów komisja konkursowa (na szczeblu szkoły) dokona wyboru najlepszych prac(maks 5 szt.) - biorąc pod uwagę nie tylko pomysł, ale również staranność wykonania i zgodność plakatu z tematyką konkursu i prześle do Zarządu Rejonowego PCK we Włocławku ul. Zduńska 14 w terminie do dnia 15.11.2009 r.

Na wybranych przez komisję plakatach należy nakleić( na odwrocie) karteczki z wypisanymi danymi: imię i nazwisko, dokładny adres szkoły.

Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród rzeczowych dla zwycięzców nastąpi w grudniu 2009 r.

 
Konkurs.
 

Zapraszamy uczniów ZSEl do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym: "Zabytki architektury - dzwonnice", organizowanym przez Zespół Szkół Katolickich im. ks. J. Długosza we Włocławku.
Szczegóły konkursu na stronie internetowej kółka fotograficznego "Obiektyw" oraz u p. P. Misiaka s. 307 i p. D. Kwiatkowskiej s. 346

 
Konkurs.
 

Prezentacja multimedialna "Portret polskiego patrioty"

Konkurs historyczno-informatyczny dla uczniów klas pierwszych
Zespołu Szkól Elektrycznych we Włocławku

 • Organizator konkursu:
  • Zespół Szkół Elektrycznych
 • Komisja konkursowa:
  • mgr Joanna Kwiatkowska
  • mgr Katarzyna Pilarska
  • mgr inż. Tomasz Maciejewski
  • mgr Łukasz Znyk
 • Cele konkursu:
  • kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych wśród młodzieży
  • pobudzenie zainteresowania przeszłością
  • popularyzowanie tematyki historycznej wśród młodzieży
  • propagowanie multimedialnych technologii w praktycznych zastosowaniach
  • rozwijanie kreatywnego myślenia
 • Warunki uczestnictwa:
  • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas pierwszych ZSEl
  • aby wziąć udział w konkursie należy przygotować prezentacją Power Point "Portret polskiego patrioty" - bohaterem prezentacji ma być Polak, który zasługuje na miano patrioty
  • uczestnicy powinni (w niżej podanych terminach) dostarczyć pracę konkursową na płycie CD\DVD do pracowni komputerowej s. 414
  • zgłoszona praca musi być wykonana samodzielnie
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego eksponowania zgłoszonych prac w czasie trwania konkursu oraz zamieszczenia nagrodzonych prac na serwerze szkolnym
  • złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 • Terminarz konkursu:
  • Termin dostarczenia prac: 4 listopada 2009 r.
  • Ogłoszenie wyników nastąpi 10 listopada 2009 r. na uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości
  • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie na szkolnej stronie internetowej