Konkurs.
 

8 czerwca 2009 r. odbędzie się Szkolny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas II i III w ramach realizowanego przez naszą szkołę ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Jak działa moja gmin@?" Materiały do konkursu będą dostępne na stronie internetowej i na tablicach korkowych na parterze szkoły. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.
Organizatorem konkursu są: p. D. Chmielewska, p. M. Jezierski, p. A. Lidke, p. D. Majchrowicz, p. K. Pilarska

Organizatorem projektu Jak działa moja gmin@? jest Polska Fundacja im. Roberta Schumana. Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 
 

 
Konkurs.
 

Jesteś uczniem ZSEL i chcesz wyjechać we wrześniu
do zaprzyjaźnionej szkoły w Gyöngyös (Węgry) ?!
Weź udział w konkursie
ogłoszonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych !

Założenia konkursu:

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować 2 prezentacje w języku angielskim i niemieckim.

 1. Prezentacja Power Point (5 min) - "Moja szkoła i jej otoczenie" - krótkie przedstawienie szkoły i miasta Włocławek (interesujące fakty, zdjęcia, krótki film etc.)
 2. Prezentacja Power Point (10-15 min) - "Losy uchodźców węgierskich w Polsce po wojnie o niepodległość 1711" (zarys historyczny wydarzeń przed i po powstaniu w 1711 na Węgrzech, powody emigracji do Polski, biografie emigrantów i ich losy, Polska w tym okresie historycznym)

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych
 • zgłoszona praca musi być wykonana samodzielnie i zgodnie z podanymi wyżej założeniami oraz dostarczona na nośniku elektronicznym do sekretariatu Zespołu Szkół Elektrycznych
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego eksponowania prac na wystawie pokonkursowej oraz zamieszczenia ich wraz z opisem na stronie internetowej www.zsel.edu.pl oraz w lokalnych mediach.
 • Zgłoszenie pracy na konkurs traktowane jest jako uznanie warunków niniejszego regulaminu i zgoda autora na przetwarzanie jego danych osobowych oraz pracy dla celów konkursu. Do zgłoszonej pracy powinna być dołączona informacja z danymi teleadresowymi autora pracy (imię i nazwisko, adres, email oraz klasa)

Ocena prac i nagrody:

Oceny prac dokona Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych z pomocą nauczycieli języków obcych oraz historii. Nagrodą główną jest wyjazd na Węgry we wrześniu 2009 r. na obchody rocznicowe w zaprzyjaźnionej szkole w Gyöngyös.

Terminarz konkursu:

 • Termin dostarczenia prac 5 czerwca 2009 r.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2009 r.
 • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie na szkolnej stronie internetowej
 
Wyniki konkursu "If I were famous" dla gimnazjalistów.
 

Konkurs "If I were famous" dla uczniów szkół gimnazjalnych, ogłoszony przez nauczycieli j. angielskiego Zespołu Szkół Elektrycznych został rozstrzygnięty. Celem konkursu było propagowanie historii krajów anglosaskich w przystępny sposób. Konkurs miał charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział uczniowie gimnazjów z Włocławka i okolic. Zgłoszona praca musiała być wykonana samodzielnie i przedstawiać sławną postać lub postacie z krajów anglojęzycznych zarówno historyczne jak i współczesne.

Komisja Konkursowa po burzliwych debatach wybrała spośród nadesłanych prac konkursowych następujące zdjęcia:

Spośród finałowej dziewiątki pierwsze miejsce przypadło Dominice Czerebie z Gimnazjum nr 2 we Włocławku za zdjęcie Audrey Hepburn, drugie miejsce zajął Matuesz Sosnowski z Gimnazjum nr 3 we Włocławku za zdjęcie przedstawiające Ozzy`ego Osbourne`a a na trzecim miejscu znalazło się zdjęcie przedstawiające Sean`a Kingston`a nadesłane przez Dominikę Czerebę z Gimnazjum nr 2 we Włocławku.

 
Wyniki konkursu informatycznego dla gimnazjalistów.
 

 
Konkurs
 

Nauczyciele języka angielskiego ZSEL ogłaszają konkurs dla gimnazjalistów
zatytułowany "If I were famous".

Organizatorzy konkursu:

Nauczyciele języka angielskiego z Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku

Cel konkursu:

Propagowanie historii krajów anglosaskich w przystępny sposób.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział uczniowie gimnazjów z Włocławka i okolic
 • Zgłoszona praca musi być wykonana samodzielnie i przedstawiać sławną postać lub postaci z krajów anglojęzycznych. Zdjęcie może przedstawiać postać historyczną jak i współczesną
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego eksponowania prac na wystawie pokonkursowej oraz zamieszczenia ich wraz z opisem na stronie internetowej www.zsel.edu.pl w celu przeprowadzenia głosowania, a także relacji z podsumowania konkursu na szkolnej stronie internetowej oraz w lokalnych mediach.
 • Zgłoszenie pracy na konkurs traktowane jest jako uznanie warunków niniejszego regulaminu i zgoda autora na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów konkursu. Do zgłoszonej pracy powinna być dołączona informacja z danymi teleadresowymi autora pracy (imię i nazwisko, adres, email oraz dane szkoły)

Ocena prac i nagrody:

Najlepsze prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową w składzie: mgr Karolina Augustyniak, mgr Oliwia Kobielska, mgr inż. Piotr Misiak, mgr Zbigniew Jankowski. O przyznaniu nagród zadecydują w głosowaniu uczniowie ZSEL.
Wyniki plebiscytu są ostateczne. Przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów konkursu.

Terminarz konkursu:

 • Zdjęcia powinny zostać przesłane do 28 marca 2009 r.
 • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 04.04.2009.
 • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie na szkolnej stronie internetowej

Sponsorzy konkursu:

   

 
Konkurs
 

Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek i Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych ogłaszają konkurs fotograficzny p.t. "Odjechane ferie".

Ideą konkursu jest ukazanie różnorodności sytuacji i inwencji twórczej ludzi młodych spędzających czas wolny bawiąc się aparatem fotograficznym. Nie chodzi o wykonanie pozowanych zdjęć ze skrupulatnie wyreżyserowaną sytuacją. Chodzi o schwytanie chwili, która może się już nigdy nie powtórzyć. Ten konkurs jest właśnie dla tych młodych ludzi, którzy mają zmysł prawdziwego paparazzi.

Nagrodą główną konkursu jest aparat fotograficzny.

Do konkursu można zgłosić maksymalnie 15 zdjęć lub 3 fotoreportaże. Zgłoszenie do konkursu polega na dostarczeniu w terminie do 15 marca 2009 r. pracy konkursowej w postaci plików JPG lub prezentacji multimedialnej na płycie CD do siedziby Włocławskiego Portalu Internetowego Q4 - DH Wiktoria ul. Przedmiejska 5. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie www.projektwloclawek.pl.

Szczegóły konkursu: Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach: www.q4.pl, www.projektwloclawek.pl, www.mlodywloclawek.pl, www.kulturka.wloclawek.pl . Zdjęcia można również dostarczyć do p. Piotra Misiaka s. 307 do dnia 11 marca 2009 r.

 
Konkurs
 

Szkolny konkurs fotograficzny

W związku z dziewięćdziesiątą rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie historycznym, którego tematyka związana będzie z zagadnieniami walk o niepodległość i granice państwa polskiego w latach 1914-1922.

Konkurs na najciekawsze zdjęcie pod hasłem:

Miejsca pamięci związane z walkami o niepodległość
i granice państwa polskiego w latach 1914-1922

 • konkurs trwa do 3 listopada 2008 r.
 • dla zwycięzców przewidziane są nagrody;
 • wywołane zdjęcia w formacie 20 należy złożyć u nauczycieli historii p. A. Chmielewskiej i p. D. Chmielewskiej lub opiekuna kółka fotograficznego p. P. Misiaka;
 • uczniów biorących udział w konkursie zapraszamy na warsztaty fotograficzne w ramach zajęć szkolnego kółka fotograficznego w środę w godz. 14.30 - 15.30 (sala 307).
 
Konkurs
 

Szkolny konkurs techniczny
"Turniej Młodych Mistrzów Elektroniki"

Organizator konkursu:

Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku

Komisja konkursowa:

 • dr inż. Andrzej Aftański - przewodniczący
 • mgr inż. Stanisław Tuszyński - sekretarz
 • mgr inż. Tadeusz Chojecki
 • mgr inż. Jarosław Dąbrowski
 • mgr inż. Tomasz Arent

Cel konkursu:

Głównym celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do podejmowania nadobowiązkowych zadań o charakterze konstrukcyjnym, niezwiązanych bezpośrednio z lekcjami szkolnymi, a wynikających z zainteresowań uczniowskich, ich pasji i zamiłowań technicznych.
Poprzez udział w konkursie młodzież może poszerzać swą wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych oraz uczyć się twórczego rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych. Celem turnieju jest także popularyzowanie zainteresowań technicznych wśród uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych, a także w środowisku lokalnym, poza szkołą - organizatorem.

Warunki uczestnictwa

 • Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Włocławka i okolic.
 • Zgłoszona praca musi być wykonana samodzielnie i odpowiadać jednej z trzech podanych w regulaminie konkursu kategorii.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego eksponowania prac na wystawie pokonkursowej oraz zamieszczenia ich opisu, a także relacji z podsumowania konkursu na szkolnej stronie internetowej oraz w lokalnych mediach.
 • Zgłoszenie pracy na konkurs traktowane jest jako uznanie warunków niniejszego regulaminu. Do zgłoszonej pracy powinna być dołączona koperta z informacjami (danymi teleadresowymi) o autorze pracy oraz nauczycielu - opiekunie pracy.

Kategorie konkursowe:

 1. Pomoc dydaktyczna - dotyczy wykonania przez ucznia lub zespół 2 osobowy urządzenia (modelu) elektronicznego lub elektrycznego, które może znaleźć zastosowanie jako pomoc naukowa w szkole ponadgimnazjalnej. W kategorii tej mogą uczestniczyć prace wykonane wg własnego pomysłu uczniów lub zaproponowane przez nauczycieli.
 2. Praca dowolna - dotyczy wykonania dowolnego amatorskiego urządzenia elektronicznego według opisu zamieszczonego w prasie branżowej lub koncepcji ogłoszonej publicznie w innej formie.
 3. Pomysł techniczny - dotyczy prac, w których autor zastosował modyfikacje wnoszące oryginalne zmiany w działaniu, parametrach technicznych lub funkcjonalności użytkowanego, gotowego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego. W tej kategorii dopuszcza się złożenie pracy w postaci projektu zawierającego opis modyfikacji, schematy, rysunki poglądowe, szkice i tabele. Projekt taki może mieć znamiona pomysłu racjonalizatorskiego lub wynalazku.

Kryteria oceny prac i nagrody:

Komisja konkursowa oceniać będzie prace w każdej kategorii oddzielnie. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: twórczy charakter zgłoszonego rozwiązania, stopień samodzielności przy wykonywaniu pracy, walory estetyczne i użytkowe pracy, dokładność montażu działających urządzeń, walory dydaktyczne zgłoszonych pomocy naukowych, oryginalność zgłoszonych rozwiązań technicznych (w kategorii pomysł techniczny).
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienie. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy i listy gratulacyjne, a także (w uzgodnieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w Zespole Szkół Elektrycznych) dodatkowe oceny celujące z wybranych przedmiotów zawodowych. Dla nauczycieli / opiekunów przewidziano listy gratulacyjne i podziękowania.

Terminarz konkursu:

 • Zgłoszenia do konkursu należy składać u członków komisji konkursowej (lub w sekretariacie Zespołu Szkół
 • Elektrycznych we Włocławku) do 19 grudnia 2008r.
 • Gotowe prace i projekty powinny zostać złożone j.w. do końca marca 2009r.
 • Rozstrzygnięcie turnieju, ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w terminie ogłoszonym później.
 • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie na szkolnej stronie internetowej. Wyniki turnieju mogą być również ogłoszone w prasie i lokalnych mediach.

 
Konkurs
 

Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych:
"Fauna i flora Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej"

Organizator konkursu: Zespół Szkół Elektrycznych

 • Przewodniczący - A. Krieger
 • Komisja konkursowa - D. Stryjek, M. Rakowski, K. Augustyniak, M. Jezierski
 • Oprawa graficzna konkursu - J. Nadolski, K. Zapała
 • Zespół nadzorujący - T. Maciejewski, W. Syska

Cel konkursu:

Celem konkursu jest promowanie walorów przyrodniczych naszego regionu oraz edukacji proekologicznej, propagowanie multimedialnych technologii w praktycznych zastosowaniach, rozwijanie kreatywnego myślenia, rozwijanie zainteresowań.

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych
 • uczestnicy powinni (w niżej podanych terminach) dostarczyć pracę konkursową na płycie CD\DVD
 • prezentacja musi być opracowana indywidualnie i nigdzie wcześniej nie publikowana
 • technika wykonania jest dowolna (prezentacja Power Point, strona WWW, prezentacja flash, itp.)
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego eksponowania zgłoszonych prac w czasie trwania konkursu oraz zamieszczenia nagrodzonych prac na serwerze szkolnym
 • do pracy należy dodać: imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna
 • złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Kryteria oceny:

 • informacyjne: zakres informacji, aktualność, walory edukacyjne
 • użytkowe: pomysłowość realizacji, oryginalność, estetyka, interaktywność, czytelność, szata graficzna, itp.
 • techniczne: stopień zaawansowania techniki tworzenia prezentacji oraz celowość jej zastosowania, złożoność

Decyzje jury są ostateczne

Terminy:

 • prace należy wykonać i złożyć do 6 marca 2009 r.
 • planowane ogłoszenie wyników: 3 kwiecień 2009 r. (termin może ulec zmianie)

 
Konkurs
 

III edycja Konkursu Informatycznego Bóbr

Konkurs odbędzie sie w dniach 22-24 października 2008 roku.
Do konkursu może przystąpić tylu uczniów, ile jest w szkole komputerów, na których prawidłowo działa oprogramowanie konkursowe.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu.

więcej informacji - www.boobr.edu.pl

Koordynator: p. T. Maciejewski (s414)

 
Konkurs
 

XXXV edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej

terminarz:

 • zawody I stopnia (szkolne) - 17 października 2008 roku (piątek),
 • zawody II stopnia (okręgowe) - 23 stycznia 2009 roku (piątek),
 • zawody III stopnia (centralne) - 18 i 19 kwietnia 2009 roku (sobota, niedziela, Nowy Sącz).

Podczas zawodów II i III stopnia uczestnicy Olimpiady startują w dwóch, dowolnie wcześniej wybranych grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej lub elektryczno-elektronicznej.
Na czas zawodów I, II i III stopnia uczniom przysługuje zwolnienie z zajęć szkolnych.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

szczegóły konkursu

Koordynator: p. T. Maciejewski (s414)

 
Konkurs
 

Uczniów zainteresowanych fizyką i chcących się sprawdzić zapraszam do udziału w Olimpiadzie Fizycznej

LVIII Olimpiada Fizyczna - Etap I

 • część pierwsza (351 kB) - 15 października 2008
 • część druga (126 kB) - 15 listopada 2008
 • Program winscope - do zadania doś.

szczegóły konkursu

koordynator konkursu - p. D. Kostrzewski

 
Konkurs
 

"Mój projekt rewersu monety euro"
Konkurs historyczno - plastyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych

Organizator konkursu:

Zespół Szkół Elektrycznych, ul. Toruńska 77/83, 87-800 Włocławek,
tel: (054) 236 22 25, fax (054) 236 19 49.

Cel konkursu:

 1. Zachęcenie uczniów do poznawania przeszłości w sposób uwzględniający związki pomiędzy historią regionalną, narodową i powszechną.
 2. Zainteresowanie uczniów historią a szczególnie okresem walk o odzyskanie niepodległości przez Polskę
 3. Kształtowanie u młodzieży tożsamości regionalnej oraz poczucia więzi z regionem.
 4. Propagowanie idei ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Uczestnicy:

 1. Do konkursu zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Włocławka i okolic.
 2. Praca musi mieć charakter autorski.
 3. Organizatorzy zastrzegają prawo do bezpłatnego eksponowania zgłoszonych prac w czasie trwania konkursu oraz zamieszczenia nagrodzonych prac na wystawie.
 4. Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Zakres tematyczny, chronologiczny oraz forma prac konkursowych:

 1. Tematyka związana z okresem odzyskania przez Polskę niepodległości oraz walk o granice państwa polskiego w latach 1914-1922.
 2. Technika plastyczna prac - dowolna.
 3. Format prac - nie mniejszy niż A3.

Sposób przekazania prac:

 1. Konkurs składa się z jednego etapu, którego rozstrzygniecie nastąpi w Zespole Szkół Elektrycznych, udział wezmą wszystkie zgłoszone, dostarczone i opisane prace.
 2. Prace prosimy przekazać w niżej podanym terminie, przesłane pocztą na adres organizatorów lub dostarczone do sekretariatu szkoły.
 3. Do prac powinny być dołączone koperty z informacjami o autorze pracy, dane adresowe szkoły, dane nauczyciela/opiekuna prowadzącego ucznia.

Ocena prac:

 1. Do dnia 15 października 2008 roku należy zgłosić do sekretariatu ZSEl chęć przystąpienia do konkursu (imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły, nauczyciel/opiekun konkursowy ucznia).
 2. Do dnia 3 listopada 2008 roku należy dostarczyć prace do sekretariaty ZSEl.
 3. Dnia 6 listopada 2008 roku rozstrzygnięcie konkursu i wręczenia nagród.

Ocena prac:

 1. Jury złożone z organizatorów konkursu i zaproszonych specjalistów dokona oceny prac w dniu 07 listopada 2008 roku.
 2. Przy ocenie jury uwzględni oryginalność pomysłów, technik plastycznych i zgodność pracy z tematem.
 3. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy, dla nauczycieli / opiekunów listy gratulacyjne / podziękowania.
 
Konkurs
 

Konkurs dla klas pierwszych:
"Moja klasa"

Organizator konkursu: Zespół Szkół Elektrycznych

 • Przewodniczący - A. Krieger
 • Komisja konkursowa - D. Stryjek, M. Rakowski, K. Augustyniak, M. Jezierski
 • Oprawa graficzna konkursu - J. Nadolski, K. Zapała
 • Zespół nadzorujący - T. Maciejewski, W. Syska

Cel konkursu:

Celem konkursu jest integracja klas pierwszych w nowym środowisku, poznanie narzędzi służących do tworzenia prezentacji multimedialnych, propagowanie multimedialnych technologii w praktycznych zastosowaniach, rozwijanie kreatywnego myślenia, rozwijanie zainteresowań.

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas pierwszych ZSEl
 • uczestnicy powinni (w niżej podanych terminach) dostarczyć pracę konkursową na płycie CD\DVD do pracowni komputerowej s.401
 • prezentacja musi być opracowana przez zespół twórców reprezentujący i należący do danej klasy
 • prezentacja musi mieć charakter autorski
 • organizatorzy zastrzegają prawo do bezpłatnego eksponowania zgłoszonych prac w czasie trwania konkursu oraz zamieszczenia nagrodzonych prac na serwerze szkolnym
 • złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Kryteria oceny:

 • informacyjne: zakres informacji, aktualność, walory edukacyjne
 • użytkowe: pomysłowość realizacji, oryginalność, estetyka, interaktywność, czytelność, szata graficzna, itp.
 • techniczne: stopień zaawansowania techniki tworzenia prezentacji oraz celowość jej zastosowania, złożoność

Decyzje jury są ostateczne

Terminy:

 • prace należy wykonać i złożyć do 14 listopada 2008 r.
 • planowane ogłoszenie wyników: 21 listopada 2008 r.

Nagrody:

 • I miejsce - certyfikat upoważniający do zwolnienia klasy z odpowiedzi ustnych i pisemnych (z wyjątkiem zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów, prac klasowych) z 7 godzin lekcyjnych
 • II miejsce - certyfikat upoważniający do zwolnienia klasy z odpowiedzi ustnych i pisemnych (z wyjątkiem zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów, prac klasowych) z 3 godzin lekcyjnych
 • III miejsce - certyfikat upoważniający do zwolnienia klasy z odpowiedzi ustnych i pisemnych (z wyjątkiem zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów, prac klasowych) z 1 godziny lekcyjnej

Dodatkowo klasy, których prace zostaną nagrodzone otrzymają dodatkowe punkty podczas zawodów przeprowadzanych w trakcie "Otrzęsin klas pierwszych"

Uwaga !!!

 • Certyfikat musi zostać wykorzystany w ciągu 5 dni od pierwszego zwolnienia (1 tygodnia)
 • Certyfikat można wykorzystać tylko 1 raz na lekcji z danego przedmiotu
 • Niewykorzystanie certyfikatu w ciągu 5 dni od pierwszego zwolnienia powoduje anulowanie niewykorzystanych godzin zwolnienia z odpowiedzi
 • Wszelkie zapytania prosimy kierować do nauczycieli informatyki
 
Konkurs
 

Konkurs dla klas:

 • na najlepsze wyniki klasyfikacji za I i II semestr
 • na najlepszą frekwencję - średnią za I i II semestr.

Do udziału zapraszamy wszystkie klasy, z wyjątkiem klas maturalnych.

Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody !!!

W każdym z konkursów nagrodą jest dofinansowanie do klasowej wycieczki w kwocie pokrywającej koszt wycieczki jednodniowej.

Jeżeli klasa zajmie I miejsce w obydwu konkursach otrzymuje podwójną nagrodę.