Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 22, wszystkich 2828142, online 6

Strona załadowała się
w 0.00782204 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Konkursy.

 

Konkurs językowy

Video Clip4fun

Nauczyciele języka angielskiego wraz z nauczycielami języka niemieckiego z Zespołu Szkół Elektrycznych mają przyjemność ogłosić konkurs dla gimnazjalistów zatytułowany "Video Clip4fun".

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 18 maja 2012 przesłać zgłoszenie zawierające dane osobowe, nazwę reprezentowanej szkoły gimnazjalnej oraz link do ogólno-dostępnego serwisu video (np.: youtube) wraz z zamieszczonym nagraniem video - przedstawiającym cover, - czyli waszą interpretację wybranego utworu muzycznego anglo lub niemiecko-języcznego na adres: spoku@tlen.pl.

Konkurs ma 2 etapy. Etap 1 kończy się 21 maja - komisja wybiera najciekawsze jej zdaniem klipy i rozsyła zaproszenia do wzięcia udziału w finale dnia 29 maja w dniu Języków Obcych w Zespole Szkół Elektrycznych. Wtedy to odbędzie się etap 2 - końcowy. Wybrani uczestnicy zostaną poproszeni o ponowne zaśpiewanie wybranych utworów, tym razem na żywo, wraz z przygotowanym wcześniej akompaniamentem (miałby to być wybrany utwór w wersji karaoke, lub podkład własny, najlepiej przesłany w postaci linku bądź też pliku na wyżej wymieniony adres e-mail). Przewidywane są atrakcyjne nagrody, miła atmosfera i świetna zabawa, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Przy ocenianiu Komisja Konkursowa brać będzie pod uwagę następujące elementy:

 • ambicję uczestników, czyli stopień złożoności wybranego utworu muzycznego,
 • poprawność językową wykonania, wymowę, akcent,
 • prezencję indywidualną (przebranie, rekwizyty, ekspresja, pomysłowość, zaangażowanie)
 • jakość nagrania.

Premiowane będą 3 pierwsze miejsca ze strony anglistów, oraz 3 pierwsze miejsca ze strony germanistów jak również wyróżnienia.

Dodatkowe szczegóły dotyczące sali i dokładnego czasu rozpoczęcia pojawią się na stronie głównej Zespołu Szkół Elektrycznych w tygodniu poprzedzającym konkurs, jak również zostaną imiennie wysłane do uczestników i opiekunów, których oczywiście serdecznie w tym dniu zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki.

Kontakt: spoku@tlen.pl, e-mail lub/i komunikator, nr tel: 501757870 - po godz. 1500

 

 
Konkursy.

 

XII edycja Międzyszkolnego Konkursu Technicznego

Turniej Młodych Mistrzów Elektroniki

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z dziedziny elektrotechniki i elektroniki wśród młodzieży oraz rozbudzanie zainteresowań ogólnotechnicznych.

Regulamin konkursu (.pdf)

 

 
Konkursy.

 

XII edycja konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych

Pomniki przyrody Włocławka i okolic

Zespół Szkół Elektrycznych ogłasza kolejną XII edycję konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych pt. Pomniki przyrody Włocławka i okolic pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Włocławek. Celem konkursu jest promowanie edukacji proekologicznej oraz racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi, zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze regionu Włocławka i okolic. Propagowanie multimedialnych technologii w praktycznych zastosowaniach, rozwijanie kreatywnego myślenia, rozwijanie zainteresowań. Prace należy wykonać i złożyć do 12.04.2012r. Wszystkie szczegóły w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu (.pdf)

 

Patronat honorowy: Andrzej Pałucki - Prezydent Miasta Włocławek

 

patroni medialni:

  

 

sponsorzy:

   
  

 

 
Konkursy.

 

Mitologiczny konkurs plastyczny

Organizator konkursu

 • Zespół Szkół Elektrycznych.

Cele konkursu:

 • Popularyzacja mitologii i mitów.
 • Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.
 • Rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej.

Zasady uczestnictwa:

 • Do konkursu zapraszamy wszystkie klasy I.
 • Tematyka konkursu: przedstawienie dowolnego mitu w formie komiksu.
 • Wymiary prac powinny mieć format minimum A3.
 • Do prac należy dołączyć dane klasy.
 • Termin składania prac w bibliotece szkolnej upływa dnia: 3 lutego 2012r.

Na zwycięskie klasy czekają nagrody w postaci CERTYFIKATÓW!

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi: 8 lub 9 lutego 2012r.

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie!

 

 
Konkursy.

 

Równouprawnienie - w UE i na rynku pracy

Organizator konkursu

 • Grupa projektowa "Moja szkoła w Unii Europejskiej- edycja Powrót do szkoły" i opiekun Agnieszka Chmielewska.

Cele konkursu:

 • zachęcenie uczniów do rozwijania i propagowania tematyki UE,
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich oraz pobudzenie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
 • pogłębienie wiedzy o lokalnym i regionalnym życiu społecznym w UE,
 • rozpowszechnienie wiedzy o UE.

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs kierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych,
 • by wziąć udział w konkursie należy przygotować prezentację multimedialna pt: "Równouprawnienie - w UE i na rynku pracy",
 • konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 1- 4 Zespołu Szkół Elektrycznych,
 • prace powinny być opatrzone: imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą,
 • do dyspozycji autorów pozostawia się oprawę, liternictwo i szatę graficzną prezentacji,
 • w pracy można korzystać z różnych źródeł informacji,
 • organizator nie będzie zwracał autorom oddanych na konkurs prac,
 • składając pracę autor zrzeka się praw do decydowania o tym kiedy i gdzie będzie ona prezentowana i pozostawia to do dyspozycji organizatorów konkursu,
 • uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko do celów konkursowych,
 • niniejszy konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.),
 • złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Terminy:

 • ogłoszenie konkursu: 19. 12. 2011r.,
 • termin składania prac: 20 stycznia 2012 roku osobiście organizatorom (sala 303),
 • ogłoszenie wyników: 27 stycznia 2012r.,
 • opublikowanie wyników na stronie szkoły: 30 stycznia 2012r.

Zasady i tryb przeprowadzania konkursu:

 • komisja konkursowa dokona oceny prac przy ocenie prac będą brane pod uwagę: wartość merytoryczna prezentacji, samodzielność oraz oryginalność ujęcia tematu,estetyka i pomysłowość szaty graficznej oraz innych elementów prezentacji,
 • informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły: www.zsel.edu.pl do 30 stycznia 2012r.,
 • miejscu i czasie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani przez organizatorów,
 • postanowienia końcowe komisji konkursowej są ostateczne.

Nagrody:

 • Sprzęt multimedialny i certyfikaty.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Agnieszka Chmielewska.

 

 
Konkursy.

 

Cyfrowy świat

Organizator konkursu

 • Organizatorem konkursu są: A. Krieger, J. Nadolski, P. Misiak

Cele konkursu:

 • przybliżenie technik fotografii oraz technik retuszu i fotomontażu,
 • zastosowanie nowych środków przekazu,
 • doskonalenie umiejętności korzystania z oprogramowania graficznego do przekształcania fotografii,
 • przygotowanie fotoretuszu,
 • aktywizacja młodzieży,
 • pobudzanie postaw kreatywnych uczniów w procesie fotografii.

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie z Zespołu Szkół Elektrycznych,
 • zgłoszone prace muszą mieć charakter indywidualny,
 • aby wziąć udział w konkursie należy przygotować retusz bądź fotomontaż fotografii cyfrowej,
 • uczestnicy powinni przekazać p. A. Kriegerowi (s. 401) lub p. J. Nadolskiemu (s. 412) oryginał fotografii oraz jej wersję przetworzoną wraz z informacją o oprogramowaniu użytym do przetworzenia fotografii,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego eksponowania zgłoszonych prac w czasie trwania konkursu oraz zamieszczenia nagrodzonych prac na serwerze szkolnym,
 • do pracy należy dodać: imię i nazwisko autora oraz klasę,
 • uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, do celów konkursowych zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • przesłana praca nie może zawierać wizerunków osób trzecich bez wcześniejszej ich zgody ani też w tle znaków towarowych czy innych znaków i oznaczeń chronionych prawem. Praca nie może być reklamą jakichkolwiek usług bądź towarów z pominięciem elementów projektu związanych z realizacją pracy konkursowej,
 • niniejszy konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.),
 • złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Zadanie konkursowe:

 • Wykonanie fotografii cyfrowej a następnie przetworzenie jej w dowolnym programie graficznym poprzez retusz bądź fotomontaż.

Ocena prac:

 • Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac konkursowych na podstawie następujących kryteriów:
  • technika wykonania fotografii (0-10 pkt.),
  • stopień przetworzenia fotografii (0-10 pkt.),
  • atrakcyjność formy przekazu pod względem estetycznym,(0-10 pkt.),
  • atrakcyjność formy przekazu pod względem technicznym,(0-10 pkt.).

Terminy:

 • ogłoszenie konkursu: 14. 12. 2011r.
 • termin składania prac: do 27. 01. 2012r.
 • ogłoszenie wyników: 03. 02. 2012r.

Nagrody:

 • nagrodą w konkursie jest karta pamięci flash,

Uwagi końcowe:

 • prace należy złożyć w wyznaczonym terminie,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w/w terminów,
 • uczestnicy, którzy nie spełnią warunków konkursu zostaną zdyskwalifikowani,
 • prawo do wiążącej i ostatecznej interpretacji zapisów Regulaminu przysługuje Organizatorowi,
 • organizator może dokonywać zmian w Regulaminie, które stają się obowiązując z chwilą opublikowania,
 • oceny prac dokona Komisja Konkursowa (nauczyciele biorący udział w realizacji projektu).

 

 
Konkursy.

 

Poznawanie Miłosza - konkurs w bibliotece szkolnej

Zapraszamy przedstawicieli klas II i III technikum do wzięcia udziału w szkolnym konkursie wiedzy o życiu i twórczości Cz. Miłosza.

Regulamin konkursu Poznawanie Miłosza

 • Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna
 • Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o życiu i twórczości Czesława Miłosza
 • Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów klas II i III technikum - 3 przedstawicieli klasy
 • Uczestnik konkursu powinien:
  • zapoznać się z biografią twórcy dostępną na oficjalnej stronie Cz. Miłosza - www.milosz.pl lub w innych źródłach dostępnych w bibliotece szkolnej
  • zapoznać się z wybranymi utworami poetyckimi - lista w bibliotece szkolnej
  • zgłosić swój udział w bibliotece szkolnej do dnia 21.11.2011r
 • Konkurs będzie miał formę testu i zostanie przeprowadzony w czytelni 29.11.2011r.
 • Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród książkowych będzie miało miejsce w czasie uroczystego DNIA CZESŁAWA MIŁOSZA w dniu 6.12.2011r.

 

 
Konkursy.

 

"Matematyka jest wspaniałym krajobrazem otwartym dla wszystkich, którym myślenie sprawia prawdziwą radość."

Szkolna Liga Zadaniowa

Szkolna Liga Zadaniowa to cykliczny konkurs matematyczny przeznaczony dla uczniów klas II i klas III technikum Zespołu Szkół Elektrycznych, trwający pięć miesięcy.

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych;
 • kształtowanie logicznego myślenia;
 • kształtowanie myślenia analitycznego i syntetycznego, dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności;
 • pokazania że matematyka to nie tylko żmudne liczenie ale także ciekawe łamigłówki i zagadki.

Organizatorzy konkursu:

 • Organizatorem Szkolnej Ligi Zadaniowej są nauczyciele Zespołu Szkół Elektrycznych: Ewelina SIERACZKIEWICZ i Magdalena ROSZAK.

Terminarz konkursu:

 • Do ósmego każdego miesiąca, począwszy od listopada, przez kolejne pięć miesięcy, na stronie Zespołu Szkół Elektrycznych będą publikowane listy zadań. Rozwiązania zadań, starannie i czysto opracowane, każda klasa biorąca udział w konkursie przekazywać będzie do dwudziestego drugiego każdego miesiąca organizatorom konkursu.

Nagrody:

 • Nagrodą w Szkolnej Lidze Zadaniowej jest uzyskanie certyfikatu zwalniającego z sześciu godzin, dla klasy która uzyska największą liczbę punktów. Dodatkową nagrodę będą stanowiły cząstkowe oceny bardzo dobre, dla uczniów szczególnie zaangażowanych udział w Lidze Zadaniowej.

Regulamin konkursu:

 • uczestnikami konkursu są wszystkie klasy II i III technikum;
 • konkurs będzie trwał pięć miesięcy;
 • za każdy miesiąc każda klasa może uzyskać 25 punktów;
 • każda klasa powinna wyłonić trzy osobową drużynę która składać będzie organizatorom jedną wersję rozwiązań wszystkich zadań;
 • należy przedstawiać pełne rozwiązania, a nie tylko odpowiedzi, rozwiązania redagujemy starannie i czytelnie;
 • w każdym miesiącu ostatnie z zadań będzie łamigłówką logiczną;
 • zadania będą ogłaszane do ósmego każdego miesiąca, będzie można je pobrać ze strony internetowej szkoły;
 • rozwiązania w formie pisemnej należy przekazywać organizatorom konkursu do dwudziestego drugiego każdego miesiąca, jeśli dwudziesty drugi jest dniem wolnym wtedy rozwiązania należy dostarczyć pierwszego dnia po przyjściu do szkoły. Prace oddane po terminie nie będą brały udziału w konkursie;
 • ranking uzyskanych punktów będzie publikowany na koniec każdego miesiąca.

Wszystkie pytania i wątpliwości związane z konkursem prosimy kierować do pań: Eweliny SIERACZKIEWICZ i Magdaleny ROSZAK.

Zestawy zadań

 

 
Konkursy.

 

Organizator konkursu:

 • Karolina Augustyniak

Nauczyciele biorący udział w realizacji projektu:

 • Betina Balcerowska,
 • Monika Trawczyńska,
 • Tomasz Maciejewski,
 • Maciej Jezierski,
 • Maciej Rakowski,
 • Kamil Zapała,

Pomysłodawca projektu:

 • Magdalena Brewczyńska, Agata Safian - Biblioteka Pedagogiczna KP CEN, Włocławek,

Temat konkursu:

Abecadło z Miłosza - Życie i twórczość Czesława Miłosza

Cele konkursu:

 • przybliżenie sylwetki Czesława Miłosza i jego twórczości,
 • zastosowanie nowych środków przekazu,
 • doskonalenie umiejętności korzystania z pakietu oprogramowania biurowego online (praca w "chmurze" - cloud computing),
 • przygotowanie publikacji multimedialnej e-książki,
 • aktywizacja młodzieży,
 • pobudzanie postaw kreatywnych uczniów w procesie zdobywania, przetwarzania i wykorzystania informacji.

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 1, 2 i 3 z Zespołu Szkół Elektrycznych,
 • aby wziąć udział w konkursie należy przygotować prezentacją multimedialną (e-książkę) poprzez zarejestrowanie się w usłudze Dokumenty Google na stronie docs.google.com lub lokalnie z wykorzystanie programu Microsoft PowerPoint,
 • uczestnicy powinni opublikować pracę na w wybranej witrynie internetowej i przekazać link komisji konkursowej lub p. Karolinie Augustyniak (s. 204),
 • w pracy można korzystać z różnych źródeł informacji włącznie z zasobami sieci internetowej pod warunkiem podania źródeł,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego eksponowania zgłoszonych prac w czasie trwania konkursu oraz zamieszczenia nagrodzonych prac na serwerze szkolnym,
 • do pracy należy dodać: imię i nazwisko autora oraz klasę,
 • uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko do celów konkursowych,
 • przesłana praca nie może zawierać wizerunków osób trzecich bez wcześniejszej ich zgody ani też w tle znaków towarowych czy innych znaków i oznaczeń chronionych prawem. Praca nie może być reklamą jakichkolwiek usług bądź towarów (z pominięciem elementów projektu związanych z realizacją 3 rozdziału pracy konkursowej - patrz "Zadania konkursowe"),
 • niniejszy konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.),
 • złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Zadanie konkursowe:

 • stworzenie e-książki pod tytułem: Abecadło Czesława Miłosza - życie i twórczość Czesława Miłosza, składającej się z 3 rozdziałów:
  • I rozdział - Ważne daty (ważne daty oraz ciekawe epizody z życia Czesława Miłosza),
  • II rozdział - Obrazowanie słowa (fotografie, ilustracje, obrazy i inne materiały ikonograficzne, które są obrazem miejsc tworzących świat literacki Czesława Miłosza),
  • III rozdział - Bibliografia Czesława Miłosza (wykaz bibliograficznych pozycji wydawanych przez różne wydawnictwa),

Termin:

 • ogłoszenie konkursu: 7. 11. 2011r.
 • termin składania prac: do 25. 11. 2011r.
 • ogłoszenie wyników: 2. 12. 2011r.

Uwagi końcowe:

 • prace należy złożyć w wyznaczonym terminie,
 • oceny prac dokona Komisja Konkursowa (nauczyciele biorący udział w realizacji projektu),
 • nagrodami w konkursie są książki z zakresu informatyki.

 

 
Konkursy.

 

W Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych
biblioteka ogłasza konkurs na najciekawszą recenzję przeczytanej książki.

Lubisz czytać? Masz własne zdanie? Chcesz podzielić się z innymi własną opinią na temat świeżo przeczytanej książki? Ten konkurs jest przeznaczony dla Ciebie!

Napisz recenzję - wygraj książkę!

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna w ZSEL we Włocławku
 2. Celem konkursu jest:
  1. popularyzacja czytelnictwa,
  2. Przypomnienie recenzji jako formy wypowiedzi,
  3. Wyrabianie umiejętności dokonywania wyboru interesującej książki,
  4. Inspirowanie uczniów do podejmowania różnych form aktywności twórczej,
  5. Promowanie talentów pisarskich młodych czytelników
 3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły
 4. Uczestnik konkursu powinien:
  1. Wybrać i przeczytać dowolną książkę,
  2. Napisać recenzje zachęcającą innych do przeczytania tej książki,
  3. Złożyć napisaną pracę w bibliotece szkolnej do dnia 31 października
 5. Laureaci otrzymają nagrody książkowe
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać w bibliotece szkolnej u pani Betiny Balcerowskiej

 

 
Konkursy.

 

Konkurs "Drzewa mówią"

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie organizowanym w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp.).
Każdy autor może napisać do 3 wierszy niepublikowanych lub jedną pracę pisaną prozą (pamiętnik, opowiadanie, reportaż itp.) dotyczącą tematyki konkursu - "Drzewa mówią". Termin oddania prac - 5 październik 2011.
Szczegółowych informacji udzielają pedagodzy i pani Dorota Majchrowicz.


do góry

 

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2021

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3