Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 22, wszystkich 2828132, online 5

Strona załadowała się
w 0.02146792 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Z ekologią na Ty!.

 

Od wielu lat w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku systematycznie prowadzi się szereg najróżniejszych przedsięwzięć promujących ekologię. Sama ekologia to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami. Bardzo często rozszerzana jest o tematy z zakresu sozologii (nauka o czynnej ochronie środowiska naturalnego, nauka zajmująca się problemami ochrony środowiska, przyczynami i następstwami niekorzystnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu układów przyrodniczych (ekologicznych), zmian wynikających z rozwoju cywilizacji oraz sposobami zapobiegania im i łagodzenia ich skutków.) czy filozofii ekologicznej - ekozofii.

W szeroko pojętym kontekście znaczeniowym uczniowie i nauczyciele realizują wiele projektów ekologicznych:

Ale wkoło jest zielono

Teren wokół Zespołu Szkół Elektrycznych wyróżnia tym, że jest wokół niego dużo roślinności. Wśród niej można wyróżnić szpalery krzewów oraz alejki drzew, składające się z: głogów, klonów jarzębin oraz skwierków. Na terenie szkoły występują jeszcze dęby, topole, jesiony, brzozy oraz drzewka ozdobne w postaci jabłoni i śliw. Wszystko to powstało z myślą o ekologii oraz o tym, aby przebywanie na tym terenie było miłe i przyjazne ludziom.


Więcej

Zdrowo i ekologicznie

W ramach Dni Zdrowia i Ekologii w Zespole Szkół Elektrycznych uczniowie klas pierwszych wyruszają na wycieczki rowerowe. Trasa wycieczek obejmuje tereny Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie i nauczyciele startują spod Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej do miejscowości Warząchewka Polska gdzie odbywa się ognisko. Dalej jadą w okolice jezior: Wikaryjskie, Widoń i Rybnica by po przejechaniu 25 km powrócić do Włocławka.


Więcej

Energia odnawialna

W Zespole Szkół Elektrycznych systematycznie prowadzi się szereg przedsięwzięć promujących ekologię. Szczególnie bliska staje się tematyka odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z dyrektywą Rady Europejskiej do 2020r. 20% energii zużywanej w krajach Wspólnoty musi pochodzić ze źródeł odnawialnych. Głównymi kierunkami działań dotyczących tych źródeł jest energetyka słoneczna, wiatrowa oraz zagospodarowanie biomasy. Aby przybliżyć uczniom ZSEl tą tematykę, na potrzeby pracowni elektrycznych zakupione zostały dwa ogniwa fotowoltaiczne.


Więcej

Recykling

W ramach akcji - EkoSzkoła - w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku przeprowadzono zbiórkę zużytych telefonów komórkowych. Dzięki temu działaniu szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne tj.: "Optyka" - tablice dydaktyczne, "Afryka" - plansza dydaktyczna, "W głąb atomu" - płyta DVD, "Geografia" - Multimedialna Encyklopedia PWN, a każdy uczeń, który oddał zużyty telefon komórkowy nagrodzony został upominkiem.


Więcej

Rowerem do szkoły

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele Zespołu Szkół Elektrycznych przyjeżdżają do szkoły rowerami, korzystając ze zdrowej i dobrej formy komunikacji. W mieście jest coraz więcej ścieżek rowerowych, które bardzo usprawniają komunikację. Na terenie szkoły stworzono też dogodne miejsca parkingowe dla rowerów.


Więcej

Edukacja ekologiczna

Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych uczestniczyli w prelekcjach promujących zdrowie i ekologię, które zostały zorganizowane przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Pracownicy centrum przygotowali dwa spotkania dla młodzieży.


Więcej

Współpraca z "Lasami Państwowymi"

Od wielu lat Zespół Szkół Elektrycznych współpracuje z Nadleśnictwem Włocławek realizując różne zadania.


Więcej


do góry

 

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2021

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3