Wakacje !!!
 

 
Budowa Orlika przy ZSEl.
 

Budowa boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy "Elektryku" rozpoczęta !!!

 
Niebo nad Elektrykiem - sierpień.
 

 
Budowa Orlika przy ZSEl.
 

Z informacji umieszczonych na na stronie Urzędu Miasta Włocławek wynika, że Konsorcjum firm "Polcourt" SA z Warszawy i "Budrox" Sp. z o.o. z Gostynina przedstawiło najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012". Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk do piłki nożnej, wielofunkcyjnego do piłki siatkowej i koszykowej oraz budowa budynku sanitarno-szatniowego przy Zespole Szkół Elektrycznych przy ul. Toruńskiej. Boisko do piłki nożnej będzie miało wymiary 30 m x 62 m i powierzchnię całkowitą 1860 m kw., natomiast boisko wielofunkcyjne - 19,1 m x 32,1 m i powierzchnię 613 m kw. Teren boiska będzie oświetlony lampami zamocowanymi na 8 masztach. Przy "Elektryku" stanie także budynek sanitarno-szatniowy o powierzchnię 84 m kw. W przetargu startowało siedem firm.

 
Wyniki matur 2009.
 

Z wielką satysfakcją możemy poinformować, że w tym roku szkolnym nasi absolwenci bardzo dobrze zdali egzamin maturalny. W trzech typach szkół, do których uczęszczali (technikum, liceum profilowanym i technikum uzupełniającym) zdawalność egzaminu wyniosła 93,65 %, przy średniej krajowej 81 %. Szczegółowe dane zamieścimy po uzyskaniu wyników egzaminów poprawkowych we wrześniu.

 
Niebo nad Elektrykiem - lipiec.
 

 
Zdolni na start.
 

Podobnie jak w latach ubiegłych kontynuowany jest projekt stypendialny Zdolni na start realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz Budżetu Województwa.
Udział w projekcie stypendialnym wziąć mogą wybitnie uzdolnieni gimnazjalistów oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych spełniający określone warunki.
Gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą w przyszłym roku szkolnym liczyć na 380 złotych stypendium miesięcznie. Regulamin przyznawania wsparcia zatwierdził już zarząd województwa, a 29 czerwca przyjął go sejmik. Regulamin precyzuje m.in., że: osoby, które będą się ubiegać o wsparcie, muszą być uczniami szkół usytuowanych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego; średnia ocen gimnazjalistów i uczniów pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej nie może być mniejsza niż 4,5, a uczniowie klas drugich i wyższych szkół ponagimnazjalnych muszą mieć średnią na świadectwie minimum 4,0; przeciętny miesięcznych dochód rodziny ucznia nie może przekraczać kwoty 1008 zł na osobę. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, dochód na osobę nie może przekraczać 1166 zł; przyszły stypendysta musi być laureatem w co najmniej jednej olimpiadzie, turnieju lub konkursie szczebla wojewódzkiego w latach szkolnych 2007/2008 i/lub 2008/2009. Planowany nabór wniosków o stypendia rozpocznie się we wrześniu i potrwa do 2 października. Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl

 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 

W roku szkolnym 2008/2009 najlepsze wyniki w nauce w Elektryku uzyskał uczeń klasy III Tb kształcący się w zawodzie technik elektronik - Krzysztof Giełdziński (uzyskał on średnią ocen 5,11) i został wytypowany do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 
Stypendium dla Mirka !!!
 

W dniu 19 czerwca w Urzedzie Miasta Włocławek odbyło się wręczenie jednorazowych stypendiów wybitnym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych oraz laureatom i finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych. Wśród nich znalazł się nasz absolwent Mirosław Kowalewski.

G R A T U L U J E M Y    ! ! !

 
Uwaga Rodzice !!!.
 

Z uwagi na zbliżające się wakacje pragniemy przypomnieć wszystkim Rodzicom, że jest to czas szczególnie wielu zagrożeń dla młodzieży. Prosimy o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas letniego wypoczynku.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna
Zespołu Szkół Elektrycznych
we Włocławku

 
Byliśmy na Dniach Włocławka
 

W dniu 21 czerwca w ramach Dni Włocławka uczniowie reprezentujący naszą szkołę (Patrycja Białkowska, Piotr Rydzewski - klasa I Td z kolegami z formacji tanecznej MBW SQUAD) wystąpili w układzie wokalnym i tanecznym, czym zainteresowali zebranych na Placu Wolności Włocławian. Mimo twardego podłoża młodzi wykonawcy dali z siebie wszystko, co spowodowało, że 30-minutowy występ upłynął pod znakiem dobrej zabawy i zakończył się gromkimi brawami licznie zgromadzonej publiczności.

 
Zakończenie roku szkolnego.
 

Nadszedł oczekiwany przez wszystkich moment. Rok szkolny 2008/2009 dobiega końca, zaczynają się wakacje. W tym roku szkolnym spotkało nas wiele dobrego, mogliśmy korzystać z wyremontowanej pływalni, nowopowstałych boisk, pracowni informatycznej, wyremontowanych sal dydaktycznych. Dla zwiększenia Waszego bezpieczeństwa w szkole zainstalowany został monitoring, ale najważniejszym wydarzeniem, które odnotowane zostało nie tylko w szkolnej kronice jest rozpoczęcie budowy jakże upragnionej w Elektryku sali gimnastycznej. Cieszę się, że mogę z tego miejsca podziękować wszystkim nauczycielom, uczniom za wielki wysiłek, który zaowocował sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych oraz promocjami z wysoką średnią. Gratuluję tym wszystkim, którzy otrzymają za chwilę wyróżnienia, nagrody i dyplomy. Stanowicie wzór do naśladowania dla swoich kolegów i koleżanek.
Pragniemy Was zobaczyć w komplecie po wakacjach. Odpoczywajcie i cieszcie się pełnią lata. Pamiętajcie jednak zawsze o zasadach bezpieczeństwa. Spotkamy się za dwa miesiące, aby tworzyć kolejny rozdział w historii naszej szkoły.

Dyrektor ZSEL

 
Dzień sportu.
 

W dniu 10 czerwca 2009 r odbył się "Dzień Sportu" w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku. Organizatorami cyklicznej imprezy byli nauczyciele wychowania fizycznego naszej szkoły. Uczniowie klas pierwszych rywalizowali w pięciu konkurencjach. Punktacja w poszczególnych konkurencjach i miejsca w tabeli poniżej.

klasa bolidy tor przeszkód puzzle ringo kręgle suma miejsce
I Ta 2 3 1 2 6 14 IV
I Tb 5 5 4 6 1 21 II
I Tc 4 2 5 4 4 19 III
I Te 6 1 3 1 2 13 V
I Tf 3 6 6 5 5 25 I
1 a 1 4 2 3 3 13 V

Oprócz rywalizacji klas pierwszych w "Dniu Sportu" reprezentacja uczniów klas II i III zmierzyła się z reprezentacją nauczycieli w piłce siatkowej po bardzo wyrównanym i emocjonującym meczu uczniowie okazali się minimalnie lepsi od nauczycieli wygrywając w setach 2:1 (21:25) (25:23) (15:13)

 
"Młoda krew ratuje życie"
 

W dniu 3 czerwca 2009 r. w Zarządzie PCK odbyła się uroczystość podsumowania konkursu "Młoda krew ratuje życie", w którym uczniowie ZSEl zajęli I miejsce.
Spośród wszystkich uczniów włocławskich szkół ponadgimnazjalnych, które przystąpiły do konkursu nasi uczniowie oddali najwięcej krwi na jednego ucznia.
W minionym roku szkolnym najwięcej krwi z naszej szkoły oddali: Marcin Kleczkowski z klasy IV Te i Mateusz Lewandowski z klasy IV Te.

Wszystkie osoby pełnoletnie prosimy o chętne włączenie się do tej jakże szlachetnej akcji jaką jest KRWIODAWSTWO.

Opiekun szkolnego koła KRWODAWCÓW
Ireneusz Woźniak-Jackowski

 
Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
 

W konkursie o samorządzie terytorialnym przeprowadzonym w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego: "Jak działa moja gmin@ ?", udział wzięło 20 uczniów naszej szkoły.

 • I miejsce: Michał Dybowski kl. II A
 • II miejsce: Jakub Kryska kl. III D
 • III miejsce: Daniel Ryszewski kl. III E
 
Konkursu foftograficznego "Kapliczki i krzyże przydrożne".
 

W dniu 16 czerwca 2009 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu foftograficznego "Kapliczki i krzyże przydrożne" zorganizowanego przez Zespół Szkół Katolickich im. ks Jana Długosza we Włocławku. Wyróżnienia w konkursie otrzymali Dawid Miller i Marcin Kruszyński z klasy II TA. Opiekunami uczniów byli: p. Dorota Kwiatkowska i p. Piotr Misiak.

    

 
JAK DZIAŁA MOJA GMIN@? - GRA INTERNETOWA
 

Gra internetowa jest częścią projektu dla szkół ponadgimnazjalnych Jak działa moja gmin@? realizowanego przez Polską Fundację im. Roberta Schumana od stycznia 2009 r. do stycznia 2010 r.

więcej   

 
Wycieczka rowerowa w ramach "Dnia zdrowia i ekologii".
 

W dniu 10 czerwca 2009 roku uczniowie klasy Id wraz z opiekunami: p. Molendą, p. Arentem i p. Kostrzewskim odbyli wycieczkę rowerową szlakiem: J. Rybnica - Józefowo - Ładne - Smólnik - J. Wójtowskie - J. Wikaryjskie. Trasa wyniosła ponad 30km. Nad jej edukacyjnym walorem czuwało Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, które było także sponsorem wycieczki. Pogoda dopisała, humory też, pod koniec wyprawy niektórym uczestnikom dały o sobie znać nogi i inne okolice ciała.

 
Nauczyciele ELEKTRYK'a Wicemistrzami Włocławka.
 

10 czerwca 2009 został rozegrany mecz finałowy NAUCZYCIELSKIEJ LIGI SIATKÓWKI o puchar PRZEWODNICZĄCEGO MIĘDZYZAKŁADOWEJ OGANIZACJII ZWIĄZKOWEJ NSZZ "Solidarności" Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, WOJCIECHA JARANOWSKIEGO, w którym SP23/GIM4 po pasjonujących półtoragodzinnych zmaganiach pokonała "Elektryka" 3:1. Ofiarna postawa naszych zawodników w całym turnieju, została nagrodzona statuetką wicemistrzów. Natomiast w meczu o trzecie miejsce SP20 pokanała ZSS 3:1.
Szczegóły tegorocznych rozgrywek znajdują się na stronie Nauczycielskiej Ligii Siatkówki.

 
Zakończenie roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej.
 

 
Kolejny sukces Elektryka.
 

Uczeń klasy II Td Tomasz Puchalski zajął drugie miejsce w konkursie historycznym na szczeblu wojewódzkim w Bydgoszczy. Tematem pracy było przygotowanie prezentacji multimedialnej pt. "Polska droga do wolności". Opiekunem merytorycznym ucznia była p. A. Chmielewska.

 
Goście z Gyöngyös.
 

Od poniedziałku ZSEL gości siedmiu węgierskich uczniów, którzy przyjechali do naszej szkoły w ramach wymiany międzyszkolnej. Międzynarodowa współpraca "Elektryka" ze szkołą w Gyöngyös trwa od 1998 roku. Obecnie jest to trzecia wizyta przedstawicieli szkoły węgierskiej w naszym mieście.

więcej   

 
Niebo nad Elektrykiem - czerwiec.
 

 
Młodzieżowe wybory do Europarlamentu.
 

2 czerwca 2009r. odbyły się w szkole Młodzieżowe prawybory do Parlamentu Europejskiego 2009. W głosowaniu mogli brać udział wszyscy uczniowie za okazaniem legitymacji lub dowodu osobistego. Niniejsza akcja miała charakter wyłącznie edukacyjny i nie wspierała żadnego z kandydatów, komitetów wyborczych czy reprezentowanych przez nich partii. W szkolnym głosowaniu wzięło udział 195 na 482 uczniów uprawnionych do głosowania.

 
Z kulturą na ty.
 

W ostatni majowy weekend przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w Przeglądzie Filmowym "Pola i inni" organizowanym przez Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne.
Wnętrze kina "Nawojka" tchnęło atmosferą lat dwudziestych okresu w którym pochodzącą z Lipna Pola Negri osiągała największe sukcesy w Europie i Ameryce.
Z bogatego programu przeglądu uczniowie i nauczyciele wybrali spotkanie z Olgierdem Łukaszewiczem odtwórcą głównej roli w filmie "Generał Nil", recital znanej chociażby z programu "Kocham Cię Polsko" Katarzyny Zielińskiej, galę wręczenia festiwalowej statuetki Politki aktorce osiągającej sukcesy w Hollywood, odtwórczyni głównej roli w filmie "Kochaj i tańcz" Izabelli Miko.

 
Bliżej pracowni.
 

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony dotyczącej realizacji zajęć w pracowniach elektrycznych http://pracownia.zsel.edu.pl

 
W górach też nas pełno.
 

W dniach od 24 do 27 maja my uczniowie klas ITa, ITc, oraz ITd, pod opieką pani Izabeli Wojtaski, pana Zbigniewa Jankowskiego, oraz pana Piotra Misiaka, uczestniczyliśmy w wyczcieczce do Zakopanego. Atrakcją pierwszego dnia było wejście na szczyt zwany Wielkim Kopieńcem. Następnego dnia wraz z przewodnikiem udaliśmy się do schroniska "Murowaniec" skąd po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy nad "Czarny Staw Gąsienicowy". Trzeciego dnia pobytu odbyliśmy pieszą wycieczkę do Doliny Chochołowskiej, z której podjęliśmy się udanej próby zdobycia szczytu "Grześ". W dniu wyjazdu po krótkim spacerze po Krupówkach, wjechaliśmy kolejką torową na Gubałówkę. Ostatnią atrakcją był zjazd wyciągiem linowym na "Butorowym Wierchu".

 
Kolejny sukces uczniów ELEKTRYK'a.
 

W dniach 2 i 3 czerwca br. reprezentacja naszej szkoły brała udział w Warszawie w ogólnopolskim finale Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości organizowanej przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Reprezentowali nas uczniowie klasy IIITB o kierunku technik elektronik: Krzysztof Giełdziński (kapitan drużyny), Łukasz Urbański i Wojciech Santysiak. Opiekunem uczniów był dr Andrzej Aftański.

Mimo, że szkoła nasza uczestniczyła w Olimpiadzie po raz pierwszy, nasza drużyna nie wróciła na tarczy i zajęła bardzo dobre, XV miejsce w kraju. Warto przy tym zaznaczyć, że reprezentowaliśmy cały okręg kujawsko-pomorski i pomorski (okręg Gdański).

Oprócz pamiątkowych dyplomów uczestnicy finałów Olimpiady uzyskali zwolnienie z pisemnej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, co jest traktowane równoznacznie z uzyskaniem 100% punktów z tej części egzaminu. Mamy nadzieję, że nabyte doświadczenia i niesłabnący zapał pozwolą naszym reprezentantom zająć jeszcze lepsze miejsce w przyszłym roku, czego im bardzo życzymy.

 
Podarunek od przyjaciół.
 

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Rejonu Energetycznego Rypin pracownie elektryczne zostały doposażone w dodatkowy sprzęt. Pozyskane urządzenia to nowoczesne cyfrowe i analogowe liczniki dwutaryfowe energii elektrycznej oraz elektroniczne zegary sterujące. Otrzymany sprzęt pozwoli na uatrakcyjnienie zajęć teoretycznych i laboratoryjnych.

 
Rejs na czym się da.
 

 
Droga do wolności w książce.
 

Z okazji 20 rocznicy upadku komunizmu w Polsce w bibliotece szkolnej została zorganizowana wystawa książek zniewolonych. Można było obejrzeć książki o wydźwięku ideologicznym mające kształtować świadomość całych pokoleń PRL-u. Z drugiej strony zaprezentowane zostały książki stanowiące wyłom w monopolu informacyjnym PRL a drukowane w drugim, nielegalnym obiegu wydawniczym.
Wystawie towarzyszyła lekcja będąca uzupełnieniem wiedzy na temat historii i kultury w czasach PRL-u. Dodatkową atrakcję stanowiła loteria w której wygraną były takie białe kruki jak np "STATUT PZPR", "MŁODZI Z PARTIĄ" i kartkowe słodycze.

Przedsięwzięcie zrealizowała Betina Balcerowska przy współpracy uczniów z kl. 3a/z

 
Droga do wolności - 20 rocznica wyborów 4 czerwca.
 

Pierwsze w bloku wschodnim częściowo wolne wybory przyniosły klęskę komunistycznych władz. Pomimo trudnych warunków stawianych opozycji przez koaliję rządzącą, okazały się przełomem dla nowej polskiej demokracji i sygnałem zmian w całej Europie Środkowowschodniej.

więcej   

 
Szkolenia przedegzaminacyjne.
 

Jak w latach ubiegłych 3 czerwca br. nauczyciele naszej szkoły brali udział w szkoleniu dla zastępców PSZN etap pisemny, zastępców KOE i przewodniczących ZNEP w zakresie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego dla absolwentów ZSZ, techników i szkół policealnych, które odbyło się w siedzibie Centrum Kaształcenia Ustawicznego w Toruniu. Szkolenie to, prowadzone przez przedstawicieli Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku miało na celu przypomnienie procedur związanych z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, do którego już niebawem przystąpią m.in. nasi uczniowie.

 
Mistrzostwa Województwa w Lekkoatletyce.
 


w dniu 26. 05 2009 r. w Toruniu odbyły się Mistrzostwa Województwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkoatletyce.
Złoty medal i tytuł Mistrza województwa w rzucie oszczepem z rezultatem 66,71 m zdobył nasz uczeń - Patryk Michalski z klasy III Tb.

Opiekunem ucznia z ramienia szkoły był mgr Jan Nieradziński.

G R A T U L U J E M Y    ! ! !

 
Dzień zdrowia i ekologii.
 

Dnia 29 maja 2009 r. na terenie Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku odbyła się już cykliczna impreza pod nazwą "Dzień zdrowia i ekologii". W programie skierowanym do wszystkich uczniów szkoły znalazły się: wycieczki do Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i stacji uzdatniania wody " Zazamcze", program profilaktyczny "Uczeń wolny od używek" (przeprowadzony dzięki uprzejmości Wydziału Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej), wykład na temat segregacji śmieci, potyczki klas pierwszych oraz wystawy przygotowane w dużej części przez uczniów na temat:

 • "Jak zdrowo żyć"
 • "Jak długo żyją śmieci w ziemi"
 • "Proste rady na odpady"
 • "Wolni od papierosów"
 • "31 maja Dzień Bociana"
 • "Natura 2000"

Swoją obecnością zaszczyciły nas pani Aleksandra Chrząszcz z Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i pani Mariola Jarzembowska z Wydziału Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej. Nagrodą dla uczniów, którzy okazali się najlepsi w potyczkach klas pierwszych jest wycieczka rowerowa połączona z ogniskiem. Jej organizatorem jest Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

 
Ogłoszenie przetargu w sprawie budowy boisk "Orlik" przy ELEKTRYK'u.
 

 
Jeśli chcemy coś ocalić, musimy to najpierw docenić - Białowieża.
 

 
NAUCZYCIELSKA LIGA SIATKÓWKI.
 

W ostatnim tygodniu doszło do rozegrania fazy półfinałowej NAUCZYCIELSKIEJ LIGI SIATKÓWKI o puchar "Solidarności", w której spotkały się następujące zespoły tworzące pary: ZSS z SP23/GIM4 oraz ZSEL z SP20. W pierwszym półfinale, w którym rozegrano dwa mecze "mecz i rewanż" SP23/GIM4 nie miała żadnego problemu z pokonaniem samochodówki wygrywając pierwsze spotkanie 3:1 - (25:14), (19:25), (25:13), (25:21), oraz mecz rewanżowy 3:0 - (25:19), (25:17), (25:21). Natomiast w drugim meczu półfinałowym o to kto znajdzie się w finale i zagra z SP23/GIM4 toczył się bój do ostatnich minut i punktów spotkań. Pierwszy mecz zakończył się wygraną 3:2 SP20 - (25:22), (24:26), (20:25), 25:21), (16:14) ale z zaliczką na następne spotkanie tylko dwóch małych punktów. W meczu rewanżowym pierwsze dwa sety zakończyły się zwycięstwem Elektryka (25:21) i (25:16) i kiedy wydawało się że spotkanie zakończy się pewnym zwycięstwem do głosu doszli nauczyciele SP20 wygrywając następne dwa sety doprowadzając do remisu (20:25) i (18:25). Decydujący okazał się piąty set, w którym Elektryk pokonał "20-tkę" (15:13) oraz cały mecz (3:2) a w rywalizacji o finał zwyciężył jednym małym punktem i 10 czerwca o godzinie 19:00 rozegra spotkanie decydujące o pierwszym miejscu i zdobyciu pucharu "Solidarności". W finale zmierzą się:

Mecz o mistrzostwo :

ZSEL - SP23/Gim4

oraz o trzecie miejsce:

SP20 - ZSS

 
Szkolny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
 

8 czerwca 2009 r. odbędzie się Szkolny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas II i III w ramach realizowanego przez naszą szkołę ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Jak działa moja gmin@?" Materiały do konkursu będą dostępne na stronie internetowej i na tablicach korkowych na parterze szkoły. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.
Organizatorem konkursu są: p. D. Chmielewska, p. M. Jezierski, p. A. Litke, p. D. Majchrowicz, p. K. Pilarska

Organizatorem projektu Jak działa moja gmin@? jest Polska Fundacja im. Roberta Schumana. Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 
 

 
Spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Włocławek.
 

29 maja 2009 r. w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku odbyło się spotkanie Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek Arkadiusza Horonziaka z grupą młodzieży zaangażowanej w ogólnopolski projekt edukacyjny: "Jak działa moja gmin@?". Przedsięwzięcie realizuje Polska Fundacja im. Roberta Schumana. Jego głównym celem jest zwiększanie aktywnego udziału młodych ludzi w życiu społeczności lokalnych. Twórcy chcieliby również zwiększyć zainteresowanie najmłodszych wyborców udziałem w wyborach do samorządu terytorialnego, a także przekonać ich do aktywnego udziału w życiu gminy. W realizacji projektu biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z obszaru całego kraju. Projekt złożony jest z szeregu powiązanych i wzajemnie uzupełniających się działań.
W ramach projektu grupa uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych realizuje zadania w zakresie monitorowania pracy gminy. Przyszli wyborcy obserwowali dwie sesje Rady Miasta Włocławek oraz posiedzenie Komisji Edukacji UM Włocławek. Według twórców projektu zadanie to ma służyć mobilizowaniu młodzieży do samodzielnego poszukiwania informacji na temat pracy samorządu lokalnego, a także zachęcać do osobistego kontaktu z władzami gminy i radnymi.
Jednym z elementów monitoringu było spotkanie młodzieży z Zastępcą Prezydenta Miasta Włocławek Arkadiuszem Horonziakiem, który tym samym wsparł uczniów w realizacji trudnego zadania. Zaproszony gość odpowiedział na szereg różnorodnych pytań przygotowanych na tę okazję przez uczestników debaty .Były one w dużej mierze efektem obserwacji pracy radnych podczas wizyty uczniów we włocławskim ratuszu. Pytania odzwierciedlały także młodzieżowy sposób postrzegania problemów miasta Włocławek. Osobnym, bardzo ciekawym elementem projektu jest gra internetowa zbudowana specjalnie na jego potrzeby. Każdy, kto zarejestruje się jako gracz, staje się wirtualnym radnym mogącym wpływać na decyzje zapadające w wymyślonej gminie. Troje najlepszych wirtualnych radnych Zespołu Szkół Elektrycznych zaprezentowało swoje pomysły Zastępcy Prezydenta Arkadiuszowi Horonziakowi, który ocenił ich poczynania.

Organizatorem projektu Jak działa moja gmin@? jest Polska Fundacja im. Roberta Schumana. Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 
 

 
Kangur matematyczny.
 

19 maja 2009 r. odbyło się wręczenie dyplomów i wyróżnień w międzynarodowym konkursie matematycznym "Kangur". Uczeń naszej szkoły - Krystian Bednarski otrzymał wyróżnienie za uzyskane wyniki w tym konkursie.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez międzynarodową komisję. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Wprawdzie wyniki Konkursu mogłyby być wykorzystane do opracowania międzynarodowych rankingów czy innych form rywalizacji pomiędzy krajami (jak ma to miejsce np. w przypadku Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej), jednak nie byłoby to zgodne z główną ideą konkursu, którą jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Dzień konkursu, "Dzień Kangura" stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.

 
Wykaz przyborów dozwolonych na egzaminie z przygotowania zawodowego.
 
lp.zawódprzybory
1technik elektrykkalkulator, ołówek, linijka, gumka
2technik elektronik
3technik informatyk-
 
Dzień Matki.
 

 
Delegacja węgierska w "Elektryku".
 

W dniach od 8 do 12 czerwca br. Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku gościć będzie grupę uczniów i nauczycieli z Gyöngyös na Węgrzech.

W programie pobytu delegacji przewidziano między innymi spotkanie z uczniami "Elektryka", spotkanie z Władzami Miasta, zwiedzanie szkoły i Zakładów Azotowych Anwil, pieszy rajd po parku gostynińsko-włocławskim oraz wycieczki do Torunia i Ciechocinka.

Międzynarodowa współpraca "Elektryka" ze szkołą węgierską trwa od 1998 roku. Obecnie będzie to trzecia wizyta przedstawicieli szkoły węgierskiej we Włocławku. Rewizyta uczniów wraz z opiekunami włocławskiego "Elektryka" zaplanowana jest na miesiąc wrzesień, kiedy to w szkole na Węgrzech obchodzona będzie 300 rocznica śmierci patrona szkoły - Bottyáana Jánosa.

 
Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i listy zdających.
 

16. 05. 2009 r.    17. 05. 2009 r.    18. 05. 2009 r.

 
Niebo nad Elektrykiem - maj.
 

 
Uczniowie ELEKTRYK'a na Sesji Rady Miasta Włocławek.
 

25 maja 2009 roku grupa 16 uczniów klasy III TB wzięła udział w Sesji Rady Miasta Włocławek. Udział w obradach Rady Miasta był integralną częścią monitoringu pracy radnych w ramach realizowanego przez szkołę projektu "Jak działa moja gmin@?"

 
Wręczenie nagród i dyplomów konkursu elektronicznego.
 

22 maja odbyło się uroczyste wręczenie nagród, dyplomów i wyróżnień konkursu elektronicznego zorganizowanego przez naszą szkołę.
W kategorii pomoc dydaktyczna I miejsce przyznano uczniom Zespołu Szkół Budowlanych, Sebastianowi Czyżewskiemu i Emilowi Kaczmarkowi, którzy wykonali model dydaktyczny komputera pod kierunkiem p. Doroty Stasikowskiej i p. Józefa Kozłowskiego. Drugie miejsce przypadło Wojciechowi Santysiakowi z Zespołu Szkół Elektrycznych, trzeciego miejsca nie przyznano. W kategorii praca dowolna porządek nagrodzonych prac jest następujący:

 • I miejsce bezapelacyjnie przyznano Łukaszowi Urbańskiemu z ZSEl (klasa IIITb),
 • II miejsce - Krzysztof Giełdziński (ZSEl, kl. IIITb),
 • III miejsce - Wojciech Santysiak (ZSEl, kl. IIITb).

Przyznano również wyróżnienia: Pawłowi Kamińskiemu, Dawidowi Kujawie i Damianowi Obiale (wszyscy z ZSEl). Pozostali uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Gratulujemy zwycięzcom i liczymy na jeszcze większe zainteresowanie młodzieży konkursem w przyszłym roku.

Nagrody ufundowała Wyższa Szkoła Informatki z Łodzi.

 
Wycieczka dydaktyczna na włocławską tamę.
 

19 maja 2009 r. uczniowie klas II TA i III TA wzięli udział w wycieczce do elektrowni wodnej we Włocławku. Na miejscu zapoznali się z budową stopnia wodnego i zasadą przetwarzania energii wody na energię elektryczną. W trakcie zwiedzania uczniowie obejrzeli pracujący generator, transformator blokowy oraz układy synchronizacji z siecią i zabezpieczeń hydrozespołu. Atrakcją wycieczki było zejście do tzw. galerii komunikacyjnej, która znajduje się ponad 20 m pod poziomem lustra wody zalewu czyli kilka metrów pod dnem Wisły.
Opiekunami wycieczki byli: p. Piotr Misiak, p. Sławomir Grzegorzewski i p. Stanisław Tuszyński.

 
"Jak działa moja gmin@ ?" - relacja z realizacji projektu.
 

18 maja b. r. grupa uczniów klasy IIIB wraz z opiekunem p. Dorotą Chmielewską wzięła udział w posiedzeniu Komisji Edukacji U M Włocławek . Wizyta ta była elementem składowym monitoringu pracy urzędu miasta w ramach realizowanego przez Zespół Szkół Elektrycznych projektu.

więcej   

 
Materiały edukacyjne dotyczące grypy A/H1N1.
 

Ze względu na liczne pytania towarzyszące debacie publicznej związanej z występowaniem przypadków zakażenia wirusem grypy typu A/H1N1 u ludzi, Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało zestaw materiałów edukacyjnych dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli. Przedmiotowe materiały obejmujące wskazania profilaktyczne pozwalające minimalizować ryzyko zakażenia wirusem grypy typu A/H1N1 znajdują w poniższych załącznikach.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 
Myśl inżynierska w "Elektryku".
 

Dwaj uczniowie klasy III Bartłomiej Goliszewski i Marcin Koźmiński, kształcący się w zawodzie technik informatyk złożyli komputer chłodzony olejem. Pomysł powstał jeszcze w ubiegłym roku szkolnym, ale do tej pory trwały poprawki i udoskonalenia techniczne.
Jako obudowa komputera posłużyło akwarium. Wszystkie akcesoria z wyjątkiem dysku twardego zanurzone są w oleju transformatorowym, który jest bardzo dobrym izolatorem oraz cechuje się dużą przejrzystością. Dzięki szklanej obudowie oraz zastosowanym diodom podświetlającym można obserwować pracę różnych podzespołów. Pracę zestawu komputerowego oparto na systemie operacyjnym Linux, co pozwala uczniom lepiej poznawać tajniki tego systemu.
Komputer został złożony i skonfigurowany po nadzorem nauczycieli Zespołu Szkół Elektrycznych - mgr inż. Andrzeja Kriegera i mgr Sławomira Grzegorzewskiego.

 
Matura 2009 - część ustna z języka polskiego i angielskiego.
 

 
Włocławskie obchody Dnia Zwycięstwa.
 

8 maja o godzinie 1200 przed Pomnikiem Żołnierza Polskiego na Placu Wolności odbyły się uroczyste obchody 64 rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej. Poczty sztandarowe szkół, przedstawiciele organizacji kombatanckich, straży pożarnej, straży miejskiej, policji, władze miasta oraz mieszkańcy Włocławka oddali hołd poległym podczas najkrwawszego konfliktu w historii świata. Przemówienie wygłosił prezydent miasta Włocławek - A. Pałucki po czym pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów.

 
Elektryzująca Gala Talentów.
 

W dniu 6. 05. 2009 r. odbyły się zebrania z rodzicami. Rodzice uczniów klas trzecich zostali zaproszeni na przygotowaną dla nich Galę Talentów. Podczas uroczystości rodzice mieli okazję dowiedzieć się o sukcesach naszych uczniów, a także posłuchać i zobaczyć krótką część artystyczną. Taniec nowoczesny zaprezentowali: P. Rydzewski - kl. I Td, K. Żychowicz - I Td, M. Jabłońska - kl. II Te i P. Kacprowicz - kl. II Tc. Na instrumentach klawiszowych grali: M. Budziński - kl. II Te i P. Ławski - kl. II Tb. Uczennice: Emanuela Białkowska i M. Jabłońska z kl. II Te zaśpiewały popularne utwory muzyczne, dzięki którym przeniosły rodziców w lata młodości. W roli dzieci, które szczególnie kochają swoje mamy wystąpili uczniowie kl. II Ta: P. Młynarkiewicz, A. Chabasiński, J. Rutkowska i D. Miller. Całość prowadził uczeń kl. III Td - M. Raczkowski.

 
IX Włocławska Parada Schumana.
 

2 maja b.r. odbyła się już po raz dziewiąty w naszym mieście Parada Schumana. Barwny korowód uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeszedł ulicami: Zduńska - Plac Wolności - Warszawska - Chopina - Okrężna - Leśna - Sportowa do Hali Mistrzów. Tam odbył się festyn podczas którego wystąpiły włocławskie zespoły muzyczne. Umieszczone zostały także stoliki , gdzie prezentowały się szkolne kluby europejskie. Swoje dotychczasowe osiągnięcia przedstawił także SKE "EUROTRON".

 
Konkurs Matematyczny "EUKLIDES".
 

25 marca 2009 roku w Bydgoszczy, odbyły się rejonowe eliminacje X edycji Konkursu Matematycznego "EUKLIDES". Brało w nich udział 118 uczniów z Polski i 124 z Litwy, w tym również uczniowie naszej szkoły, którzy uzyskali następujące wyniki (na 30 punktów możliwych do zdobycia):

 • Krzysztof Giełdziński z III Tb - 26 punktów,
 • Krzysztof Kaczmarek z III TD - 19 punktów,
 • Kamil Parzych z II Td - 10 punktów.

Do finału zakwalifikował się Krzysztof Giełdziński, a wyróżnienie otrzymał Krzysztof Kaczmarek.

G R A T U L U J E M Y    ! ! !

 
Międzyszkolna wymiana uczniów.
 

W dniach 8-12 czerwca w naszej szkole przebywać będzie delegacja uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły z Gyongyos (Węgry). Goście z Węgier we wtorek (9 czerwca) odwiedzą naszą szkołę, zobaczą basen, pracownie informatyczne oraz multimedialne pracownie języka angielskiego. Będą również uczestniczyli w spotkaniu z uczniami naszej szkoły, zobaczą film o ZSEL i Włocławku, a także zaprezentują film o swojej szkole i regionie. Nasi goście w czasie swojego pobytu zobaczą zabytki Włocławka i okolic, zwiedzą Anwil, zaporę wodną, następnie spędzą czas w Toruniu i Ciechocinku.
Jeśli chcecie zapoznać się bliżej ze szkołą gości z Węgier zapraszamy do wejścia na stronę internetową szkoły w Gyongyos.
Przypominamy również o konkursie, w którym można wygrać wrześniowy wyjazd do Gyongyos! Zapraszamy do udziału !!!

 
Matura 2009 !!!.
 

 
II Międzyszkolna Akcja Szkół Zawodowych.
 

W dniach 27-28.04.2009 nasi uczniowie reprezentowali szkołę podczas II Międzyszkolnej Akcji Szkół Zawodowych. Pierwszego dnia: Patryk Kacprowicz - kl. IIc, Marcin Strzelecki - kl IIIa, Maciej Raczkowski - kl IIId, Paweł Troszyński - kl. Ib dokonali prezentacji zawodów, w których sami się kształcą i zdobyli pierwsze miejsce. W przygotowaniach uczniom udzielili wsparcia: p. P. Misiak i p. A. Aftański.
Drugiego dnia konkurs polegał na rywalizacji tanecznej i muzycznej. Łącznie w obu kategoriach uczniowie - tancerze: Małgorzata Jabłońska - kl. IIe, Kacper Hepner - kl. IIc, Patryk Kacprowicz - kl. IIc, Piotr Rydzewski - kl. Id, Kamil Żychowicz - kl. Id oraz Marcin Budziński - kl. IIIb - akompaniament na keyboardzie, Małgorzata Jabłońska - kl. IIe - wokal i Emanuela Białkowska - kl. IIe - wokal, zdobyli czwarte miejsce.
Ponadto uczniowie klasy IIIa: Mateusz Piotrowski i Damian Łabiszewski zagrali w piłkę siatkową w meczu towarzyskim nauczyciele - uczniowie .
Młodzież reprezentująca szkołę oraz ci, którzy jej kibicowali przyjemnie i wesoło spędzili czas w towarzystwie rówieśników z innych szkół zawodowych.

 
Stypendium pomostowe.
 

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać.

 
Dzień Ziemi.
 

Dnia 30 kwietnia 2009 r. był obchodzony Dzień Ziemi. Organizatorami heppeningu byli: Urząd Miasta Włocławek, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Podczas imprezy zaprezentowali się w programach artystycznych przedstawiciele włocławskich szkół. Można było również obejrzeć prezentacje i stoiska następujących firm i organizacji: Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Zielonej Szkoły w Goreniu, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o., Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku, Banku Ochrony Środowiska Oddział Włocławek, Nadleśnictwa Włocławek.

 
Rozstrzygnięcie konkursu elektronicznego.
 

Komisja konkursowa Turnieju Młodych Mistrzów Elektroniki dokonała wyboru najlepszych prac zgłoszonych do rywalizacji. Po wnikliwym przeglądzie zaproponowanych rozwiązań technicznych ustalono następujący porządek nagród:
W kategorii pomoc dydaktyczna I miejsce przyznano uczniom Zespołu Szkół Budowlanych, Sebastianowi Czyżewskiemu i Emilowi Kaczmarkowi, którzy wykonali model dydaktyczny komputera pod kierunkiem p. Doroty Stasikowskiej i p. Józefa Kozłowskiego. Drugie miejsce przypadło Wojciechowi Santysiakowi z Zespołu Szkół Elektrycznych, trzeciego miejsca nie przyznano. W kategorii praca dowolna porządek nagrodzonych prac jest następujący:

 • I miejsce bezapelacyjnie przyznano Łukaszowi Urbańskiemu z ZSEl (klasa IIITb),
 • II miejsce - Krzysztof Giełdziński (ZSEl, kl. IIITb),
 • III miejsce - Wojciech Santysiak (ZSEl, kl. IIITb).

Przyznano również wyróżnienia: Pawłowi Kamińskiemu, Dawidowi Kujawie i Damianowi Obiale (wszyscy z ZSEl). Pozostali uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy. Uroczyste podsumowanie Turnieju oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w drugiej połowie maja, a o jego dokładnym terminie poinformujemy po uzgodnieniu ze sponsorem konkursu, którym jest Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi.

Gratulujemy zwycięzcom i liczymy na jeszcze większe zainteresowanie młodzieży konkursem w przyszłym roku.

 
Zawody PCK.
 

Dnia 25.04.2009 na stadionie "Zazamcze" odbyły sie Strefowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. W zawodach startowało 11 drużyn. Drużyna Zespołu Szkół Elektrycznych w składzie:

 • Michał Berent - klasa III TB
 • Krzysztof Giełdziński - klasa III TB
 • Łukasz Urbański - klasa III TB
 • Mariusz Balcerak - III TB
 • Dawid Zborowski - I TD

zajęła drugie miejsce.

G R A T U L U J E M Y    ! ! !

 
Zebrania z rodzicami.
 

 
Zakończenie roku maturzystów.
 

Dnia 24 kwietnia 2009 r. w Zespole Szkół Elektrycznych odbyło się uroczyste pożegnanie abiturientów. Świadectwa otrzymało 127 abiturientów, najwyższą średnią ocen 4,75 uzyskał Mirosław Kowalewski uczeń klasy IV TD technikum informatycznego. Wielu abiturientów otrzymało nagrody i dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w różne dziedziny życia szkolnego.
Podczas uroczystości nie zabrakło chwil wzruszeń i życzeń dalszych sukcesów przekazanych maturzystom przez Dyrektora i młodszych kolegów. Wśród podziękowań znalazły się również te skierowane do rodziców, którzy obdarzyli szkolę zaufaniem, kształcąc w niej swoich kolejnych synów.

 
Konkurs WIedzy o Unii Europejskiej.
 

21 kwietnia b.r. nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego Konkursu Wiedzy o UE, który odbył się podczas Dnia Europejskiego pod hasłem: "5 lat obecności Polski w Unii Europejskiej". Uczniowie rozwiązywali test wiedzy dotyczący historii integracji europejskiej, podstawowych uprawnień UE oraz kompetencji instytucji unijnych. W eliminacjach uczestniczyło 36 uczniów ZSEL. 18 uczniów rozwiązywało test, który przygotowali studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Wśród nich najlepsi okazali się:

 • I miejsce: Radosław Woźniak kl. IV B
 • II miejsce: Krzysztof Szajerski kl. I E
 • III miejsce Tomasz Kozicki kl. IV E

Pozostałych 18 uczniów rozwiązywało test przygotowany przez organizatorów dnia europejskiego naszej szkoły. Tutaj najlepsze wyniki uzyskali:

 • I miejsce: Jonatan Kawczyński kl. I A
 • II miejsce: Tomasz Pyzdrowski kl. IV E
 • III miejsce: Kamil Grabka kl. IV F

Uczniowie otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.

G R A T U L U J E M Y    ! ! !

 
Konkurs.
 

Jesteś uczniem ZSEL i chcesz wyjechać we wrześniu
do zaprzyjaźnionej szkoły w Gyöngyös (Węgry) ?!
Weź udział w konkursie
ogłoszonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych.

Szczegóły w dziale Konkursy

 
Wycieczka do Skalnego Miasta.
 

Tradycyjne wraz z nastaniem wiosny nauczyciele Zespołu Szkół Elektrycznych wzięli udział w wycieczce krajoznawczej. Celem tegorocznego wyjazdu była Ziemia Kłodzka oraz "Skalne Miasto" w Adrszpachu. Baza wypadowa mieściła się w Kudowie Zdrój a konkretnie w Villi Carmen. Stąd szlaki poprowadziły nas do "Skalnego Miasta" leżącego koło Ardszpadu niedaleko Teplic na Metują.

 
Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo...
 

Dnia 15 kwietnia 2009 roku na terenie naszej szkoły odbyło się spotkanie uczniów klas III Te, III Td, IV Tc z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji we Włocławku odnośnie bezpieczeństwa w ruchu drogowym "Pamiętaj - masz jedno życie!".

 
Młodzieżowa Rada Miasta rozpoczęła działalność.
 

W dniu 9 kwietnia 2009 r. w Urzędzie Miasta Włocławek odbyło się posiedzenie I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek II kadencji. W obradach sesji uczestniczył uczeń klasy II TA Zespołu Szkół Elektrycznych Dawid Miller. W czasie pierwszego posiedzenia radni złożyli ślubowanie, wybrali Przewodniczącego Rady II kadencji, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady.

 
Artysta fotografik - nasi uczniowie są wszechstronnie uzdolnieni.
 

8 kwietnia 2009 r. w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku odbyło się rozstrzygnięcie VII edycji Konkursu Fotograficznego "Włocławek - moje miasto" - "Spojrzenie - zbliżenie". Nagrodzone i wyróżnione prace zostały wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Galerii Młodych. Na wystawie znalazły się również fotografie wykonane przez ucznia naszej szkoły Dawida Millera z klasy II Ta. Gratulujemy.

 
Uprawnienia SEP dla uczniów ELEKTRYKA.
 

Dnia 6 kwietnia 2009 r. w naszej szkole odbył się egzamin umożliwiający uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego SEP. Świadectwo uprawnia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych o napięciu do 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu. Dokument ten jest niezbędny w przyszłej pracy zawodowej elektryków i elektroników. Egzamin przeprowadził Zespół Egzaminacyjny Stowarzyszenia Elektryków Polskich we Włocławku. Do egzaminu przystąpiło 34 uczniów najstarszych klas w zawodach: technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk i elektryk.

 
Informacja dla maturzystów.
 

Podstawowe informacje dla tegorocznych maturzystów

 
 
 

 
Konkurs językowy.
 

Dnia 30 marca b.r. odbył się w naszej szkole konkurs z języka niemieckiego. Wzięli w nim udział reprezentanci klas pierwszych i drugich. Uczniowie, podzieleni na dwie grupy, rozwiązywali test leksykalno-gramatyczny z elementami kulturoznawstwa.
Wśród uczniów klas pierwszych nalepszy okazał się Paweł troszyński z klasy I Tb, drugie miejsce zajął Krystian Bednaski z klasy I Ta a trzecie Adrian Wójcik z klasy I Tb oraz Filip Goszka z klasy I Ta.
W konkursie dla klas drugich pierwsze miejsce zajął Radosław Nakonowski z klasy II Td. Drugie miejsce przypadło Krzysztofowi Wawrzonkowskiemu z klasy II Tf a na trzecim miejscu uplasował się Witold Golasiński z klasy II Tb.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz zapału do pracy !

Konkurs zorganizowały: p. B Buława, p. I Wojtasik i p. S. Wójcik.

 
Wycieczka do Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie oraz do Muzeum Techniki.
 

Uczniowie klasy III Te oraz 6 uczniów z klasy III Ta i II Tc 3 kwietnia uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie oraz do Muzeum Techniki w Warszawie. Organizatorem wycieczki był p. Dariusz Kostrzewski.
Opiekunowie: p. Joanna Kwiatkowska i p. Ireneusz Woźniak-Jackowski.

Więcej na stronie "Fizyka i astronomia"

 
Niebo nad Elektrykiem - kwiecień.
 

 
Rekolekcje.
 

W dniach 7,8 kwietnia zapraszamy do kościoła Św. Józefa na Rekolekcje Wielkopostne.

 
Dzień przedsiębiorczości.
 

 
Austeria Żydowska
 

Dnia 4 kwietnia tradycyjnie polonistyczna sala 110 zamieniła się w żydowską austerię. Na ekranie pojawiły się filmy "Skrzypek na dachu" Normana Jewisona oraz "Austeria" Jerzego Kawalerowicza wg powieści Juliana Stryjkowskiego. W sali wyeksponowane zostały również: wystawa prezentująca historię i kulturę narodu żydowskiego oraz ryciny przedstawiające symbolikę macew. Przy dźwiękach muzyki hebrajskiej i klezmerskiej można było skosztować przysmaków kuchni żydowskiej. W menu dominowały: maca, chała oraz sałatki żydowskie. Spotkanie z kulturą żydowską towarzyszyło "Drzwiom otwartym" Zespołu Szkół Elektrycznych.
Organizatorami austerii żydowskiej byli: p. Magdalena Będziak, p. Katarzyna Kowalska, p. Dorota Majchrowicz oraz p. Dariusz Kostrzewski.

 
Wiosenne przebudzenie.
 

W bibliotece szkolnej nastąpiło nwiosenne przebudzenie. Tradycyjnie już mogliśmy podziwiać kunszt rękodzielniczy uczestników terapii zajęciowej na Zapiecku (Środowiskowy Dom Samopomocy). Wiosennej wystawie towarzyszył pokaz nowości książkowych o jakie wzbogaciła się w ostatnim czasie nasza biblioteka oraz Quiz Literacki dla gimnazjalistów odwiedzających nas w czasie "Drzwi otwartych".

 
Drzwi otwarte w ELEKTRYKU !!!
 

 
Sprzątamy las
 

Dnia 4 kwietnia uczniowie Zespołu Szkól Elektrycznych z klas I Td, I Tf oraz II Td i III Ta wzięli udział w akcji pod hasłem: Wiosenne sprzątanie lasu. Pas lasu wzdłuż ulicy Toruńskiej sprzątano pod nadzorem leśników. W akcji uczestniczyło około 80 osób. Uprzątnięto wiele najróżniejszych śmieci.
Akcja "Czysty las" jest elementem programu realizowanego wspólnie z Nadleśnictwem Włocławek i będzie kontynuowana w tym roku szkolnym oraz latach kolejnych.

 
Dzień Europejski
 

31 marca to dzień, w którym obchodziliśmy w roku szkolnym 2008/2009 Dzień Europejski. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku postanowili zorganizować go w tym roku pod hasłem: Pięć lat obecności Polski w UE. Projekt tego przedsięwzięcia przygotowano w lutym 2009 roku. W ramach jego realizacji zaplanowano szereg najróżniejszych działań, które łączyły wspólne założenia- prezentacja dorobku pięciu lat przynależności Polski do wielkiej rodziny europejskiej oraz przypomnienie historii UE.

W ramach prac nad projektem rozpoczęto gromadzenie wiadomości na temat historii oraz działalności różnych organów UE. Zebrany materiał prezentowany jest w formie wystawy tematycznej w holu na parterze szkoły oraz prezentacji multimedialnej dostępnej m.in. na stronie internetowej Zespołu Szkół Elektrycznych.

Podsumowanie zadań realizowanych w ramach projektu nastąpiło 31 marca. Uczniowie klas trzecich i czwartych wzięli udział w prelekcjach przygotowanych przez pracowników Delegatury Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku: p.Ewę Węgorowską oraz p.Rafała Sobolowskiego, a także wykładowców Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku: prof.dr hab.Andrzeja Sebkowskiego, dr Anetę Kubiczek i dr Jerzego Boehlke.

Uczniowie klas pierwszych i drugich pracowali nad projektami plastyczno- edukacyjnymi:

 • Jestem mieszkańcem Kujaw, Polski, Europy (plakat, który zawiera symbole wszystkich krain oraz promuje ideę ich zjednoczenia).
 • Najważniejsze wydarzenia 5-lecia Polski w Unii Europejskiej (plakat- tablica informacyjna).
 • Jubileuszowa mapa Zjednoczonej Europy - Mapa najważniejszych miejsc związanych z UE (siedziby instytucji, miejsca najważniejszych wydarzeń).
 • Przywódcy UE - tablica informacyjna (noty biograficzne, osiągnięcia)

Przygotowane przez uczniów prace oceniono i nagrodzono. Ponadto zorganizowano dwa konkursy wiedzy o UE, w których wzięli udział przedstawiciele wszystkich klas ZSEl.

 
Budowa ruszyła !!!
 

 
 
 

 
Konkurs "If I were famous" rozstrzygnięty.
 

Konkurs "If I were famous" dla uczniów szkół gimnazjalnych, ogłoszony przez nauczycieli j. angielskiego Zespołu Szkół Elektrycznych został rozstrzygnięty. Celem konkursu było propagowanie historii krajów anglosaskich w przystępny sposób. Konkurs miał charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział uczniowie gimnazjów z Włocławka i okolic. Zgłoszona praca musiała być wykonana samodzielnie i przedstawiać sławną postać lub postacie z krajów anglojęzycznych zarówno historyczne jak i współczesne.

Komisja Konkursowa po burzliwych debatach wybrała spośród nadesłanych prac konkursowych następujące zdjęcia:

Spośród finałowej dziewiątki pierwsze miejsce przypadło Dominice Czerebie z Gimnazjum nr 2 we Włocławku za zdjęcie Audrey Hepburn, drugie miejsce zajął Matuesz Sosnowski z Gimnazjum nr 3 we Włocławku za zdjęcie przedstawiające Ozzy`ego Osbourne`a a na trzecim miejscu znalazło się zdjęcie przedstawiające Sean`a Kingston`a nadesłane przez Dominikę Czerebę z Gimnazjum nr 2 we Włocławku.

 
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta za nami.
 

Dnia 27 marca odbyły się w Zespole Szkół Elektrycznych wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Z naszej szkoły kandydatami na radnych byli: Adrian Wójcik z I TB, Jakub Dybowski z II TD, Dawid Miller z II TA, Krzysztof Giełdziński z III TB i Maciej Raczkowski z III TD, którzy do 25 marca prezentowali swoje programy na tablicach informacyjnych w szkole.
W wyborach wzięło udział 211 uczniów, 11 głosów było nieważnych. Najwięcej głosów zebrał Dawid Miller. Gratulujemy !!!

 
Wyniki konkursu informatycznego dla gimnazjalistów.
 

 
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta.
 

 
Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy.
 

 
Egzamin SEP
 

Egzamin na uprawnienia SEP do 1 kV odbędzie się dnia 6 kwietnia 2009 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali nr 13.

Prosimy o zabranie ze sobą następujących dokumentów:

 • dowód tożsamości,
 • wypełniony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji,
 • dowód wpłaty za egzamin.

Dodatkowe informacje p. Piotr Misiak s. 307

 
"Elektryk" na Targach Szkół
 

 
Pięć lat Polski w Unii Europejskiej.
 

31 marca br. o godzinie 1030 odbędzie się w Zespole Szkół Elektrycznych Dzień Europejski, który będziemy obchodzićpod hasłem: Pięć lat Polski w Unii Europejskiej.
Uczniowie naszej szkoły będą przygotowywalii m.in. plakaty i tablice informacyjne o tematyce europejskiej. Odbędzie się także konkurs wiedzy o UE.

 
Najlepsi w ELEKTRYKU
 

    Lista najlepszych uczniów w Zespole Szkół Elektrycznych w I semestrze roku szkolnego 2008 / 2009 (.pdf)

 
Będzie sala gimnastyczna
 

Z wielką radością informujemy, że w dniu 20 marca br. przekazany został teren po byłych warsztatach szkolnych pod budowę sali gimnastycznej w "ELEKTRYKU". Wykonawcą inwestycji jest wyłonione w ramach zamówienia publicznego przedsiębiorstwo budowlane BUDROX z Gostynina. Realizacja inwestycji ma trwać jeden rok.

 
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta
 

27 marca br odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Z naszej szkoły w wyborach kandydują:

 • Adrian Wójcik, klasa I Tb, Osięciny
 • Jakub Dybowski, klasa II Td, Redecz Krukowy
 • Dawid Miller, II Ta, Włocławek
 • Krzysztof Giełdziński, III Tb, Kowal
 • Maciej Raczkowski, III Td, Włocławek

Młodzieżowa Rada Miasta to grupa młodych ludzi wybranych w demokratycznych wyborach, która podejmując odpowiednie działania w odpowiedzi na konkretne potrzeby wpływa na swoją gminę i miasto. Pracując w MRM młodzi ludzie biorą odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczą się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu.
Młodzieżowa rada nie jest organizacją pozarządową, gdyż jej szczególny charakter określa jej miejsce w samorządzie terytorialnym. Rada nie jest też związana z żadną partia polityczną lub ugrupowaniem politycznym.

 
Niebo nad Elektrykiem - marzec.
 

 
W zdrowym ciele - zdrowy duch.
 

W tegoroczne ferie zimowe, w Zespole Szkół Elektrycznych został zorganizowany "Dochodzeniowy Obóz Sportowy". Mogli wziąść w nim udziału wszyscy uczniowie naszej szkoły.
Celem obozu zorganizowanego przez p. E. Bilińską oraz p. A. Pazderskiego było uprzyjemnienie i zagospodarowanie wolnego czasu uczestnikom oraz poprawa ich ogólnej sprawności fizycznej.
W czasie codziennych spotkań młodzież miała do dyspozycji boisko szkolne, siłownię, szkolną pływalnię oraz halę sportową OSiR. Na obiektach tych prowadzone były różnorodne zajęcia poczowszy od lekkiej atletyki, ćwiczeń siłowych, tenisa stołowego po naukę i doskonalenie pływania. Ponadto rozgrywano mecze piłki siatkowej, koszykowej, nożnej oraz ręcznej.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży.

 
Konkurs - zakończenie.
 

Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych:
"Fauna i flora Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej"

W dniu 6 marca, upłynąl termin nadsyłania prac na konkurs zorganizowany przez Naszą Szkołę dla uczniów gimnazjów: "Fauna i flora Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej".
Nadesłano około 50 prac. Listę finalistów opublikujemy niebawem na stronie "Elektryka".
Przewidziane rozdanie nagród nastąpi 3 kwietnia w trakcie "Drzwi otwartych" w ZSEL.

Organizatorzy.

 
Konkurs dla gimnazjalistów
 

Nauczyciele języka angielskiego ZSEL ogłaszają konkurs dla gimnazjalistów zatytułowany "If I were famous". Aby wziąć udział w konkursie należy do 28 marca przesłać na adres zsel@zsel.edu.pl samodzielnie wykonane zdjęcie osoby przebranej za sławną postać (współczesną lub historyczną) z kraju anglojęzycznego np. USA.
Najlepsze zdjęcia zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, a o przyznaniu nagród zadecydują w głosowaniu uczniowie.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej, a rozdanie nagród odbędzie się w Dniu Języków Obcych - 04.04.2009 w Zespole Szkół Elektrycznych. Przesłanie zdjęcia oznacza akceptacją regulaminu konkursu. Sponsorami nagród są wydawnictwa MacMillan i Oxford (PolAnglo).

Szczegóły w dziale Konkursy

 
8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet
 

 
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego czasach.
 

4 marca bieżącego roku odbył się II etap międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim Wzięło w nim udział 186 uczniów z całego kraju. Zespół Szkół Elektrycznych w eliminacjach reprezentowali: Paweł Troszyński kl. I B, Barbara Kozłowska kl. II E i Damian Szymański kl. II F. Organizatorem konkursu był Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 
Podwieczorek dla ITAKI.
 

W ostatni weekend listopada w wielu miejscach w kraju odbyła się kampania dobroczynna na rzecz Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych ITAKA nosząca nazwę Podwieczorek dla ITAKI. Nasza szkoła również przyłączyła się do tej akcji, w czasie podwieczorku zebrano kwotę 146,73 zł.
Zgodnie z celem zbiórki publicznej pieniądze zostaną przeznaczone na koszty poszukiwania osób zaginionych a w szczególności pokrycie opłat za łączność oraz za pełnienie nocnych dyżurów przy Linii Wsparcia 24 godziny.

 

 
Kurs ratowników WOPR
 

 
Konkurs fotograficzny.
 

Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek i Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych ogłaszają konkurs fotograficzny p.t. "Odjechane ferie".

Ideą konkursu jest ukazanie różnorodności sytuacji i inwencji twórczej ludzi młodych spędzających czas wolny bawiąc się aparatem fotograficznym. Nie chodzi o wykonanie pozowanych zdjęć ze skrupulatnie wyreżyserowaną sytuacją. Chodzi o schwytanie chwili, która może się już nigdy nie powtórzyć. Ten konkurs jest właśnie dla tych młodych ludzi, którzy mają zmysł prawdziwego paparazzi.

Szczegóły w dziale konkursy